Transport av bjørnespray i småfly og helikopter

Under transport i helikopter og småfly er det meget viktig å oppbevare pepperspray utenfor kabinen. Dersom pepperspray ved et uhell skulle utløses...... Svært uheldige ting vil skje.....

Bjørnespray boksen er tapet til staget på småflyet for transport ut i bushen i Alaska.

Foto kreditering

Under transport på småfly og helikopter bør sprayen alltid oppbevares utenfor kabinen. Bjørnespray kan ikke transporteres med rutefly. Bush pilotene Alaska har utviklet sine egne teknikker for å kunne ta med hjørnespray på en trygg måte sammen med passasjerer ut i felten. Noen helikoptre og småfly har egne rom for utvendig transport. Alternativet er som her å tape fast boksen på utsiden av flykroppen.

Parkvaktene i Wrangell St. Elias Nasjonal Park låner ut bjørnespray gratis

Dette bildet er tatt i forbindelse med flytransport inn i Wrangell St. Elias Nasjonal Park i Alaska i begynnelsen av august 2009. Parkvaktene i nasjonalparken låner ut bjørnespraybokser gratis til turister / besøkende.

Her finner du offisielle tips om hvordan du bør oppføre deg ved bjørnemøter i Wrangel St. Elias

 

Her er denne nasjonalparken:

 


Vis større kart

Nyeste innlegg

Forslag på Stortinget om obligatorisk med bjørnespray på Svalbard

Obligatorisk med bjørnspray på Svalbard diskutert på Stortinget i forbindelse med ny lov som skal gi isbjørnen bedre beskyttelse og vern. Les mer

Liste over land i Europa med fritt salg av bjørnespray over disk

Liste over land i Europa med fritt salg av bjørnespray over disk Les mer

Hvor effektive er tiltak for å redusere angrep på mennesker fra store kjøttetere? En systematisk oversikt

Hvor effektive er tiltak for å redusere angrep på mennesker fra store rovdyr? Les mer

Isbjørn skremmes med kraftig rødt lys som beveger seg eller blinker

Rødt lys fra signalpistol skremmer mange isbjørner men ikke alle. En del blir skremt en stund, men kommer så tilbake. Les mer

Rapport: Slik kan ville dyr og mennesker leve i fred

Menneske-vilt-konflikt oppstår når dyr utgjør en direkte og tilbakevendende trussel mot levebrødet eller sikkerheten til mennesker, noe som fører til forfølgelse av den arten og konflikt om hva som bør gjøres. Les mer

93% av isbjørnfellingene og skade på mennesker på Svalbard kunne vært unngått med bjørnespray

Isbjørnefelling er unødvendig konkluderer de fremste isbjørnforskerne i Norge. Les mer