Transport av bjørnespray i småfly og helikopter

Bjørnespray boksen er tapet til staget på småflyet for transport ut i bushen i Alaska.

Foto kreditering

Under transport på småfly og helikopter bør sprayen alltid oppbevares utenfor kabinen. Bjørnespray kan ikke transporteres med rutefly. Bush pilotene Alaska har utviklet sine egne teknikker for å kunne ta med hjørnespray på en trygg måte sammen med passasjerer ut i felten. Noen helikoptre og småfly har egne rom for utvendig transport. Alternativet er som her å tape fast boksen på utsiden av flykroppen.

Parkvaktene i Wrangell St. Elias Nasjonal Park låner ut bjørnespray gratis

Dette bildet er tatt i forbindelse med flytransport inn i Wrangell St. Elias Nasjonal Park i Alaska i begynnelsen av august 2009. Parkvaktene i nasjonalparken låner ut bjørnespraybokser gratis til turister / besøkende.

Her finner du offisielle tips om hvordan du bør oppføre deg ved bjørnemøter i Wrangel St. Elias

Her er denne nasjonalparken:


Vis større kart