bjornespray-praktisk-bruk

FAQ: Spørsmål og svar om bjørnespray

Spørsmål og svar om bjørnespray. Noe du lurer på om bjørnespray som ikke er besvart på bjørnespray.no?
Post en melding her

Hvordan man forholder seg under et møte med bjørn

Har dere, eller kjenner dere til noen, som har kjennskap til bestanden av bjørn og hvordan man forholder seg til møte med bjørn i Norge, spesielle området Femundsmarka til Trøndelag langs grensen til Sverige?

Svar på hva man gjør under et bjørnemøte

For oppdatert informasjon om bjørnebestanden i Norge kan det være greit å starte med rovdyrsentrene.
Kontakt et eller flere av rovdyrsentrene
Rovdysentrene gir informasjon om bestanden og forklarer hvordan du bør opptre under et møte med bjørn.

  • Besøkssenter rovdyr Namsskogan
  • Besøkssenter rovdyr Flå
  • Besøkssenter rovdyr Bardu
  • Besøkssenter rovdyr Østerdalen

Du finner også bjørnekompetanse på NIBIO Svanvik i Pasvikdalen i Finnmark og på Polar Park i Troms.

Hva er bjørnespray?

Bjørnespray er et avskrekkingsmiddel som forhindrer at mennesker blir skadet av isbjørn og eller brunbjørn. Du lager en tolv meter lang sky av rød pepper mellom deg og bjørnen. Når bjørnen kommer i kontakt med skyen opplever bjørnen dette som så ubehagelig at den trekker seg vekk.

Hvor får jeg tak i bjørnespray?

Kontakt politiet for å få kjøpetillatelse på bjørnespray. Bjørnespray er forbudt i Norge men du kan søke politimesteren om dispensasjon. Bruk samme søknadsskjema som for rifle, hagle og pistol. Legg ved dokumentasjon på hvorfor du trenger bjørnespray. Etter at politet har gitt deg tillatelse kan du importere bjørnespray selv. Du kan også kjøpe bjørnespray av en våpenhandler.

Bjørnespray versus skytevåpen mot bjørn. Hva er best?

Forskere i USA har publisert forskningsrapporter basert på data fra over hundre år med skytevåpen. Konklusjonen er at ved bruk av skytevåpen blir mennesker skadet eller drept i omlag halvparten av angrepene fra bjørn. Bjørnespray er brukt gjennom omlag førti år. Av de som forsvarte seg med bjørnespray er nesten ingen blitt skadet eller drept.

Fungerer bjørnespray i minusgrader og vind?

Bjørnespray brukes på Grønland og Russland mot isbjørn. I Alaska og Canada er bjørnespray brukt mot isbjørn i omkring førti år. En forskningsrapport har dokumentert at bjørnespray fungerer utmerket i minus 23 grader og ti sekundmeter vind.

Hvor lenge har bjørnespray blitt brukt i Norge

Professor og bjørneforsker Ole Jakob Sørensen tok i bruk bjørnespray i 1986 for å beskytte studentene under feltarbeid med brunbjørn.

Har bjørner blitt sprayet med bjørnespray i Norge?

Første gang bjørnespray ble brukt i Norge var i 1993 eller 1994 på oppdrag fra Direktoratet For Naturforvaltning. Forsker Steinar Wikan brukte bjørnespray på ei bjørnebinne på Vaggetem i Pasvikdalen i Finnmark.

Er bjørnespray blitt brukt på Svalbard før forbudet i 2012

Forskere fra USA hadde med seg bjørnespray til Svalbard til bruk under feltarbeid. Når forskerne returnerte overlot de sprayen til sine lokale medhjelpere og kjentfolk. Cruiseskip har hatt med både våpen, knallskudd, signalpistol og bjørnespray for å kunne ta vare på klientene. Spesielt grupper som har holdt på med naturfoto og filming. Sysselmesterbetjenter er sett med bjørnespray.

Flere spørsmål og svar om bjørnespray

Spørsmål og svar om bjørnespray er basert på spørsmål du sender inn her

Nyeste innlegg

Isbjørn skremmes med kraftig rødt lys som beveger seg eller blinker

Rødt lys fra signalpistol skremmer mange isbjørner men ikke alle. En del blir skremt en stund, men kommer så tilbake. Les mer

Rapport: Slik kan ville dyr og mennesker leve i fred

Menneske-vilt-konflikt oppstår når dyr utgjør en direkte og tilbakevendende trussel mot levebrødet eller sikkerheten til mennesker, noe som fører til forfølgelse av den arten og konflikt om hva som bør gjøres. Les mer

93% av isbjørnfellingene og skade på mennesker på Svalbard kunne vært unngått med bjørnespray

Isbjørnefelling er unødvendig konkluderer de fremste isbjørnforskerne i Norge. Les mer

Erfaringer og kunnskap om isbjørnsikring

Erfaringer og kunnskap om isbjørnsikring på Svalbard og hjelpemidler som kan redusere konfliktnivået. Rapporten: Polar bear – human conflicts in Svalbard (CONBEAR) ble publisert i 2021. Rapporten på 57 sider er laget av: UNIS Norsk Polarinstitutt Miljødirektoratet Sysselmesteren på Svalbard Les rapporten her De glemte å løfte blikket Det er samme isbjørnen i Russland, Grønland, Canada og Alaska. På flere av disse stedene er isbjørnutfordringene større en på Svalbard. Videre har andre land laget forskningsrapporter, testet utstyr, skaffet seg erfaringer og løst utfordringer kanskje mange tiår før CONBEAR ble et tema på Svalbard. Eksempelvis er det utviklet elektriske gjerder som veier mindre enn kiloen og som er ypperlige til å beskytte et telt eller en kajakk på barmark. Forskningsrapporter fra USA viser at slike gjerder gir nesten total beskyttelse mot bjørn. Bygge videre på arbeidet til andre Et stort antall forskere har gjennom mange tiår produsert utmerket forskning som kan… Les mer

Hvordan kjøpe bjørnespray? Pris på bjørnespray

Hvordan kjøpe bjørnespray? Pris på bjørnespray? Det er 50% sjanse for å bli skadet om du forsvarer deg med skytevåpen under et angrep fra bjørn. Bruker du i stedet bjørnespray er sjansen for å bli skadet svært liten. Les mer

Forskningsrapport viser at bjørnespray fungerer i 23 minusgrader og i 10 sekundmeter vind

Bjørnespray fungerer ned til 23 minusgrader og i mer enn ti sekundmeter vind. Et forskerteam har funnet ut at bjørnespray fungerer ned til 23 minusgrader. Videre fungerer bjørnespray i mer enn ti sekundmeter vind. Artikkelen er publisert i tidsskriftet «The Wildlife Society» høsten 2020. Les mer