Katekorier: Forskning

Registrert bruk av bjørnespray første gang i 1993/1994

Bjørnebinna Brita var den første bjørnen som myndighetene har sprayet med pepperspray. Det skjedde i 1994 på Vaggetem i Øvre Pasvik. Bjørnen løp vekk men kom tilbake etter en stund for å beite videre og beskytte ungene sine fra å bli drept av hannbjørner.

Bjørnebinna Brita på Vaggetem i 1994 var antakelig første norske bjørnen som fikk oppleve pepperspray

Bjørnebinna som fikk tilnavnet “Brita” var lite sky for mennesker og hadde over lengre tid oppholdt seg på et jorde langs hovedveien på tettstedet Vaggetem i Øvre Pasvik i juni – juli 1994. Dette bekymret myndighetene fordi det er nettopp i slike sammenhenger at mennesker kan komme til skade. Store mengder skuelystne som kan komme for tett inn på bjørnen kan lett føre til uønskede situasjoner. Myndighetene gjorde flere forsøk på å skremme vekk binna med spesialhunder, pepperspray og andre tiltak. I løpet av sommeren forlot den uredde bjørnebinna området uten at verken bjørner eller mennesker kom til skade. Binna hadde søkt tilflukt på det frodige silogress jordet for å få næring til å produsere melk til de to ungene. Viktigere enn maten var det antakelig at alle menneskene beskyttet ungene mot hannbjørner som ville drepte ungene for å få binna i brunst igjen.

Oppkalt etter oldebarnet

Det var Rudolf Kallianen som ga bjørnen navnet Brita etter sitt eget oldebarn. Bjørnen ble sprayet med bjørnespray av bjørneforskeren Steinar Wikan. Wikan forteller at bjørnen løp vekk og forsvant sammen med ungene. Etter en stund kom den tilbake og fortsatte å beite gress. Bjørnespray er et verktøy for å løse akutte nødssituasjoner. Den har imidlertid ingen ‘myggolje’ effekt. Dersom det er mat eller en annen god grunn for bjørnen å oppsøke området vil den i mange tilfeller komme tilbake.

Sikkert like ille som jordveps

En av favorittrettene til Pasvikbjørnen er honning fra jordveps. Noen år kan du se oppgravde jordvepsbol over store områder i Pasvikdalen. Antakelig er ubehaget med å få en sverm illsinte veps etter seg også svært stort, men det hindrer ikke bjørnen å grave ut den ene honningklumpen etter den andre. Pepperspray påfører bjørnen et stort ubehag slik at den avbryter aggressiv adferd, men om det er noe i området som den vil ha vil det i mange tilfeller ikke skremme den vekk.

Nyeste innlegg

Isbjørn skremmes med kraftig rødt lys som beveger seg eller blinker

Rødt lys fra signalpistol skremmer mange isbjørner men ikke alle. En del blir skremt en stund, men kommer så tilbake. Les mer

Rapport: Slik kan ville dyr og mennesker leve i fred

Menneske-vilt-konflikt oppstår når dyr utgjør en direkte og tilbakevendende trussel mot levebrødet eller sikkerheten til mennesker, noe som fører til forfølgelse av den arten og konflikt om hva som bør gjøres. Les mer

93% av isbjørnfellingene og skade på mennesker på Svalbard kunne vært unngått med bjørnespray

Isbjørnefelling er unødvendig konkluderer de fremste isbjørnforskerne i Norge. Les mer

Erfaringer og kunnskap om isbjørnsikring

Erfaringer og kunnskap om isbjørnsikring på Svalbard og hjelpemidler som kan redusere konfliktnivået. Rapporten: Polar bear – human conflicts in Svalbard (CONBEAR) ble publisert i 2021. Rapporten på 57 sider er laget av: UNIS Norsk Polarinstitutt Miljødirektoratet Sysselmesteren på Svalbard Les rapporten her De glemte å løfte blikket Det er samme isbjørnen i Russland, Grønland, Canada og Alaska. På flere av disse stedene er isbjørnutfordringene større en på Svalbard. Videre har andre land laget forskningsrapporter, testet utstyr, skaffet seg erfaringer og løst utfordringer kanskje mange tiår før CONBEAR ble et tema på Svalbard. Eksempelvis er det utviklet elektriske gjerder som veier mindre enn kiloen og som er ypperlige til å beskytte et telt eller en kajakk på barmark. Forskningsrapporter fra USA viser at slike gjerder gir nesten total beskyttelse mot bjørn. Bygge videre på arbeidet til andre Et stort antall forskere har gjennom mange tiår produsert utmerket forskning som kan… Les mer

FAQ: Spørsmål og svar om bjørnespray

Spørsmål og svar om bjørnespray. Noe du lurer på om bjørnespray som ikke er besvart på bjørnespray.no? Post en melding her Hvordan man forholder seg under et møte med bjørn Har dere, eller kjenner dere til noen, som har kjennskap til bestanden av bjørn og hvordan man forholder seg til møte med bjørn i Norge, spesielle området Femundsmarka til Trøndelag langs grensen til Sverige? Svar på hva man gjør under et bjørnemøte For oppdatert informasjon om bjørnebestanden i Norge kan det være greit å starte med rovdyrsentrene. Kontakt et eller flere av rovdyrsentrene Rovdysentrene gir informasjon om bestanden og forklarer hvordan du bør opptre under et møte med bjørn. Besøkssenter rovdyr Namsskogan Besøkssenter rovdyr Flå Besøkssenter rovdyr Bardu Besøkssenter rovdyr Østerdalen Du finner også bjørnekompetanse på NIBIO Svanvik i Pasvikdalen i Finnmark og på Polar Park i Troms. Hva er bjørnespray? Bjørnespray er et avskrekkingsmiddel som forhindrer at mennesker blir… Les mer

Hvordan kjøpe bjørnespray? Pris på bjørnespray

Hvordan kjøpe bjørnespray? Pris på bjørnespray? Det er 50% sjanse for å bli skadet om du forsvarer deg med skytevåpen under et angrep fra bjørn. Bruker du i stedet bjørnespray er sjansen for å bli skadet svært liten. Les mer