Sending og transport av bjørnespray og pepperspray


Bjørnespray og pepperspray er klassifisert som farlig gods. Det gjelder derfor spesielle regler for hvordan du kan sende sprayen og hvordan kartongen med spraybokser skal merkes og emballeres. Det er klokt å følge disse reglene nøye for å unngå erstatningskrav og politietterforskning dersom det skulle oppstå uhell.

Lav klassifisering som farlig gods

Når du skal sende bjørnespray og pepperspray blir du spurt om hvilken klassifisering det er snakk om. Du kan også bli spurt om data ark. Her er det du kan oppgi av information til befrakteren:

Farlig gods klassifisering:
UN1950 Aerosols, Flammable, Class 2.1.

HTS nummer og beskrivelse:
83089900000 Counter Assault Bear Deterrent 290 Gram.

Data ark som PDF fil finner du her:
MSDS – Material safety data sheet for counter assault bear deterrent NSN 6850-01-466-6680

Du kan gjerne ta utskrift av denne PDF filen. Utskriften legger du ved sendingen og viser til befrakteren slik at det går raskere å få ekspedert forsendelsen riktig.

Pepperspray og bjørnespray er IKKE giftig. Dersom du får spørsmål om pepperspray er giftig kan du svare det  IKKE står en T (for «toxid») i kolonne 3b i ADR-boka.

Transport av pepperspray med fly og transport til Svalbard

VIKTIG: Du kan ikke ta med bjørnespray eller pepperspray på fly.
For transport med småfly og helikopter finner du en egen artikkel her

Skal du til Svalbard med bjørnespray kan du enten kjøpe bjørnespray av vår forhandler i Longyearbyen på Svalbard eller sende sprayboksen med båt fra Fastlands-Norge og til Longyearbyen som beskrevet her. Fraktkostnaden tur / retur Svalbard med båt er omtrent det samme som å kjøpe en sprayboks på Svalbard.

Sending av mindre enn 1.000 ml – 1 liter – bjørnespray som Norgespakke med Posten

Pepperspray og bjørnespray er definert som farlig gods. Du kan sende maksimalt 1 – en – liter bjørnespray og pepperspray som Norgespakke med posten. Forutsetningen er at pakken er merke, pakket og emballert som beskrevet nedenfor. Du kan risikere anmeldelse, politietterforskning og erstatningskrav dersom pakken du sender ikke er merket, pakket og emballert etter forskriftene og deretter blir innblandet i et uhell.

Posten transporterer «begrensede mengder» farlig gods

Posten og Bring har laget en PDF fil med informasjon om farlig gods. Her kan du lese:

Posten transporterer som hovedregel ikke farlig gods. En del stoffer er imidlertid mindre farlig i små mengder og dette betegnes som «begrensede mengder.» Hvilke stoffer og hvor mye av det enkelte stoff som går inn under begrepet «begrensede mengder» går fram av ADR kapittel 3.2 tabell A og kapittel 3.4.

Sending av mer en 1 liter bjørnespray

Kontakt BringTollpost, Schenker, Nor Lines eller annen befrakter som ekspederer farlig gods. Du får da en rekke tekniske spørsmål om klassifisering. Disse er besvart i det første avsnittet på denne siden. Du kan gjerne ta utskrift av dataarket som du finner link til i 1. avsnitt.

Pakking av bjørnespray og pepperspray

  • Sikringen på sprayboksen må alltid være på plass
  • Er boksen levert med original bæreveske så har denne en hempe med borrelås som forhindrer at sikringen kan falle av.
  • Alternativt kan du skjære bunnen av en 1 ½ liters plastflaske og legge pepperspray boksen inne flasken slik at sikringsfløyen er beskyttet mot å løsne. Samtidig beskytter du også sprayboksen mot skader som kan føre til lekkasje.
  • Utenpå dette pakker du inn sprayboksen i et stort frottéhåndkle eller skumgummi eller et annet sterkt absorberende materiale. Dersom boksen skulle begynne å lekke vil det oljeblandede pepperstøvet bli sugd opp av frottéhåndkleet eller skumgummien slik at det kun er drivgassen eller i alle fall mindre mengder pepperblandet oljestøv som lekker ut av esken.
  • Utenpå det absorberende materialet kan du gjerne bruke bobleplast eller annet materiale som beskytter godt mot støt og slag.
  • Til slutt trenger du en solid og robust pappeske som du taper grundig og godt slik at den tåler det meste.

Merking av bjørnespray og pepperspray

Pakken merkes tydelig utvendig slik:

Farlig gods klassifisering:
UN1950 Aerosols, Flammable, Class 2.1.

Det kan også være klokt å tape fast alle 3 sider med dataarket i en liten gjennomsiktig plastlomme eller klar gjennomsiktig frysepose utenpå pakken. Data arket finner du  som PDF fil her:
MSDS – Material safety data sheet for counter assault bear deterrent NSN 6850-01-466-6680