transport av pepperspray

Sending og transport av bjørnespray og pepperspray

Pepperspray og bjørnespray er farlig gods. Du bør derfor merke og pakke sprayen forskriftsmessig før du sender den. Du kan sende bjørnespray som Norgespakke dersom du følger regelverket.


Bjørnespray og pepperspray er klassifisert som farlig gods. Det gjelder derfor spesielle regler for hvordan du kan sende sprayen og hvordan kartongen med spraybokser skal merkes og emballeres. Det er klokt å følge disse reglene nøye for å unngå erstatningskrav og politietterforskning dersom det skulle oppstå uhell.

Lav klassifisering som farlig gods

Når du skal sende bjørnespray og pepperspray blir du spurt om hvilken klassifisering det er snakk om. Du kan også bli spurt om data ark. Her er det du kan oppgi av information til befrakteren:

Farlig gods klassifisering:
UN1950 Aerosols, Flammable, Class 2.1.

 

HTS nummer og beskrivelse:
83089900000 Counter Assault Bear Deterrent 290 Gram.

 

Data ark som PDF fil finner du her:
MSDS – Material safety data sheet for counter assault bear deterrent NSN 6850-01-466-6680

Du kan gjerne ta utskrift av denne PDF filen. Utskriften legger du ved sendingen og viser til befrakteren slik at det går raskere å få ekspedert forsendelsen riktig.

Pepperspray og bjørnespray er IKKE giftig. Dersom du får spørsmål om pepperspray er giftig kan du svare det  IKKE står en T (for “toxid”) i kolonne 3b i ADR-boka.

Transport av pepperspray med fly og transport til Svalbard

VIKTIG: Du kan ikke ta med bjørnespray eller pepperspray på fly.
For transport med småfly og helikopter finner du en egen artikkel her

Skal du til Svalbard med bjørnespray kan du enten kjøpe bjørnespray av vår forhandler i Longyearbyen på Svalbard eller sende sprayboksen med båt fra Fastlands-Norge og til Longyearbyen som beskrevet her. Fraktkostnaden tur / retur Svalbard med båt er omtrent det samme som å kjøpe en sprayboks på Svalbard.

Sending av mindre enn 1.000 ml – 1 liter – bjørnespray som Norgespakke med Posten

Pepperspray og bjørnespray er definert som farlig gods. Du kan sende maksimalt 1 – en – liter bjørnespray og pepperspray som Norgespakke med posten. Forutsetningen er at pakken er merke, pakket og emballert som beskrevet nedenfor. Du kan risikere anmeldelse, politietterforskning og erstatningskrav dersom pakken du sender ikke er merket, pakket og emballert etter forskriftene og deretter blir innblandet i et uhell.

Posten transporterer «begrensede mengder» farlig gods

Posten og Bring har laget en PDF fil med informasjon om farlig gods. Her kan du lese:

Posten transporterer som hovedregel ikke farlig gods. En del stoffer er imidlertid mindre farlig i små mengder og dette betegnes som «begrensede mengder.» Hvilke stoffer og hvor mye av det enkelte stoff som går inn under begrepet «begrensede mengder» går fram av ADR kapittel 3.2 tabell A og kapittel 3.4.

Sending av mer en 1 liter bjørnespray

Kontakt BringTollpost, Schenker, Nor Lines eller annen befrakter som ekspederer farlig gods. Du får da en rekke tekniske spørsmål om klassifisering. Disse er besvart i det første avsnittet på denne siden. Du kan gjerne ta utskrift av dataarket som du finner link til i 1. avsnitt.

Pakking av bjørnespray og pepperspray

  •  Sikringen på sprayboksen må alltid være på plass
  • Er boksen levert med original bæreveske så har denne en hempe med borrelås som forhindrer at sikringen kan falle av.
  • Alternativt kan du skjære bunnen av en 1 ½ liters plastflaske og legge pepperspray boksen inne flasken slik at sikringsfløyen er beskyttet mot å løsne. Samtidig beskytter du også sprayboksen mot skader som kan føre til lekkasje.
  • Utenpå dette pakker du inn sprayboksen i et stort frottéhåndkle eller skumgummi eller et annet sterkt absorberende materiale. Dersom boksen skulle begynne å lekke vil det oljeblandede pepperstøvet bli sugd opp av frottéhåndkleet eller skumgummien slik at det kun er drivgassen eller i alle fall mindre mengder pepperblandet oljestøv som lekker ut av esken.
  • Utenpå det absorberende materialet kan du gjerne bruke bobleplast eller annet materiale som beskytter godt mot støt og slag.
  • Til slutt trenger du en solid og robust pappeske som du taper grundig og godt slik at den tåler det meste.

Merking av bjørnespray og pepperspray

Pakken merkes tydelig utvendig slik:

Farlig gods klassifisering:
UN1950 Aerosols, Flammable, Class 2.1.

Det kan også være klokt å tape fast alle 3 sider med dataarket i en liten gjennomsiktig plastlomme eller klar gjennomsiktig frysepose utenpå pakken. Data arket finner du  som PDF fil her:
MSDS – Material safety data sheet for counter assault bear deterrent NSN 6850-01-466-6680

Nyeste innlegg

Erfaringer og kunnskap om isbjørnsikring

Erfaringer og kunnskap om isbjørnsikring på Svalbard og hjelpemidler som kan redusere konfliktnivået. Rapporten: Polar bear – human conflicts in Svalbard (CONBEAR) ble publisert i 2021. Rapporten på 57 sider er laget av: UNIS Norsk Polarinstitutt Miljødirektoratet Sysselmesteren på Svalbard Les rapporten her De glemte å løfte blikket Det er samme isbjørnen i Russland, Grønland, Canada og Alaska. På flere av disse stedene er isbjørnutfordringene større en på Svalbard. Videre har andre land laget forskningsrapporter, testet utstyr, skaffet seg erfaringer og løst utfordringer kanskje mange tiår før CONBEAR ble et tema på Svalbard. Eksempelvis er det utviklet elektriske gjerder som veier mindre enn kiloen og som er ypperlige til å beskytte et telt eller en kajakk på barmark. Forskningsrapporter fra USA viser at slike gjerder gir nesten total beskyttelse mot bjørn. Bygge videre på arbeidet til andre Et stort antall forskere har gjennom mange tiår produsert utmerket forskning som kan… Les mer

FAQ: Spørsmål og svar om bjørnespray

Spørsmål og svar om bjørnespray. Noe du lurer på om bjørnespray som ikke er besvart på bjørnespray.no? Post en melding her Hvordan man forholder seg under et møte med bjørn Har dere, eller kjenner dere til noen, som har kjennskap til bestanden av bjørn og hvordan man forholder seg til møte med bjørn i Norge, spesielle området Femundsmarka til Trøndelag langs grensen til Sverige? Svar på hva man gjør under et bjørnemøte For oppdatert informasjon om bjørnebestanden i Norge kan det være greit å starte med rovdyrsentrene. Kontakt et eller flere av rovdyrsentrene Rovdysentrene gir informasjon om bestanden og forklarer hvordan du bør opptre under et møte med bjørn. Besøkssenter rovdyr Namsskogan Besøkssenter rovdyr Flå Besøkssenter rovdyr Bardu Besøkssenter rovdyr Østerdalen Du finner også bjørnekompetanse på NIBIO Svanvik i Pasvikdalen i Finnmark og på Polar Park i Troms. Hva er bjørnespray? Bjørnespray er et avskrekkingsmiddel som forhindrer at mennesker blir… Les mer

Hvordan kjøpe bjørnespray? Pris på bjørnespray

Hvordan kjøpe bjørnespray? Pris på bjørnespray? Det er 50% sjanse for å bli skadet om du forsvarer deg med skytevåpen under et angrep fra bjørn. Bruker du i stedet bjørnespray er sjansen for å bli skadet svært liten. Les mer

Forskningsrapport viser at bjørnespray fungerer i 23 minusgrader og i 10 sekundmeter vind

Bjørnespray fungerer ned til 23 minusgrader og i mer enn ti sekundmeter vind. Et forskerteam har funnet ut at bjørnespray fungerer ned til 23 minusgrader. Videre fungerer bjørnespray i mer enn ti sekundmeter vind. Artikkelen er publisert i tidsskriftet «The Wildlife Society» høsten 2020. Les mer

“Get Bear Smart Society” i Canada kritiserer Svalbard turister

The Get Bear Smart Society’s goal is to minimize the number of bears killed as a result of human-caused problems. We accomplish this by helping the public prevent conflict at their homes, work and play; championing policymakers to create Bear Smart communities; and encouraging police and bear managers to choose non-lethal bear management practices. Les hele saken her Nedenfor er teksten som handler om Svalbard i artikkelen: Walking with polar bears – a dangerous trend Around the same time, another friend and colleague asked me my opinion on the various doings of the guides in the video here:. Not least the images and text bragging about being able to walk on foot up to within 50 meters on polar bears had caught his attention, and they certainly caught mine as well. These scenes are from Svalbard. We see an armed guide, with a rifle over his shoulder and a group… Les mer

Publikasjoner og linker

Brunbjørn finnes over store deler av jordkloden. Bestanden i Norge er ganske glissen i forhold til mange andre steder i verden. Du finner bjørn i Japan, Kina, Russland og store deler av Europa samt Amerika. Å leve med bjørn er en helt kurant affære når du bruker sunn fornuft og har nødvendig kunnskap om hva du kan gjøre og hva som ikke er så klokt å gjøre. http://www.BearSmart.com Get Bear Smart Society er en organisasjon i Canada som jobber for at mennesker og bjørner skal kunne leve i samme naturområder med minst mulig konflikter og færrest mulig konfrontasjoner. På nettsidene til Get Bear Smart Society  finner du mange gode råd, tips og viktig kunnskap om hvordan mennesker og bjørner kan leve sammen med færrest mulig konfrontasjoner. Se filmene på YouTube The Get Bear Smart Society (GBS)* is a registered Canadian charity that works hard to ensure people and bears safely and respectfully… Les mer