Isbjørn har gjennom mange år blitt sprayet med bjørnespray og pepperspray med godt resultat. Det ser ut til effekten er den samme som på brunbjørn, grizzly og svartbjørn. Her finner du en oppsummering av de bekreftede situasjonene hvor bjørnespray er brukt til å avverge skader på mennesker. Alternativet til sprayen hadde antagelig vært at isbjørnen ville blitt drept ved skyting.

Mange er skeptiske og det florerer mange myter om effekten av bjørnespray som løsning på akutte nødssituasjoner med nærgående isbjørn og brunbjørn. Her finner du noen svar og harde fakta som klart viser at bjørnespray er et av de bedre verktøyene. Alaska har 150.000 bjørner og i gjennomsnitt har 3 bjørner blitt sprayet årlig de siste 20 årene. Av disse er det i snitt 1 spraying i forbindelse med myndighetenes forvaltning og 1 spraying i forbindelse med friluftsliv pr år.

Utvikling av bjørnespray startet i 1982. Allerede i 1986 var de første boksene i bruk av Norske bjørneforskere. Forskerne har et spesielt behov og ansvar for å beskytte sine studenter og stipendiater på ekskursjoner, undervisning i felt og under feltarbeid med bjørn.

1 2