Bestilling av bjørnespray

Kontakt TBT her

Vil du bestille bjørnespray? Har du spørsmål, trenger mer info eller ønsker å komme i kontakt med TBT.no AS

Varsle TBT i god tid. Bjørnespray er ikke lager vare.

Ønsker du bjørnespray er det fint om du tar kontakt så snart som mulig.

Bjørnespray er ferskvare med levetid på fire år.

TBT har ikke bjørnespray på lager. Vi oppbevarer ikke bjørnespray i våre lokaler.

Bjørnespray importeres basert på forhånds bestillinger på ettervinteren eller vårvinteren. Årsaken er at vi ønsker å holde fraktkostnadene så lave som mulig. Fraktkostnadene knyttet til farlig gods med fly er gjerne det mangedobbelte av hva bjørnespray boksen koster å kjøpe i USA.
 

 

 

Søknad til politiet på bjørnespray

Bruk samme søknadsskjema som for kjøp av rifle, hagle og pistol. Ferdig utfylt søknad med vedlegg og dokumentasjon leveres til politiet der du har bostedesadresse. Det forekommer at det tar mer enn 6 mnd å få behandlet søknaden. Grunnen til den lange saksbehandlingstiden er muligens at det må til en dispensasjon for å få bjørnespray, i motsetning til skytevåpen som kun krever en tillatelse.

 

 

 

B.

Når du har fått innvilget våpensøknad fra Politiet sender du denne til TBT sammen med gyldig legitimasjon. Vi trenger:

  • Alle 3 eller 4 eksemplarer av kjøpetillatelsen du har fått fra politiet.
  • Legitimasjon i form av kopi av førerkort eller pass.

 

 

 

C.

Ta alltid kontakt med Sysselmannen før du reiser til Svalbard
Sysselmannen på Svalbard avslår søknader om bjørnespray for personer bosatt på Svalbard. Det er pr 12. desember 2104 omsetningsforbud av bjørnespray på Svalbard.
Dersom du er bosatt på fastlandet og har fått kjøpettilatelse fra politidistriket du er bosatt, kan du ikke lengre ta med bjørnespray til Svalbard. Ta alltid kontakt med Sysselmannen før du tar med deg bjørnespray til Svalbard. Regelverket kan forandre av Sysselmannen på kort varsel. Bjørnespray må sendes med båt til Svalbard. Det er ikke tillatt å medbringe bjørnespray på fly eller sende bjørnespray i posten til Svalbard.

 

 

 

 

D.
Bjørnespray er totalforbudt i Norge. Den lokale politimesteren kan gi dispensasjon fra forbudet. Det kan derfor være klokt å dokumentere behovet grundig i form av vedlegg og gjerne bekreftelser / anbefalinger til selve våpensøknaden. Det kan også være klokt å ta en telefon til våpenkontoret før du sender søknaden til politiet. Vår erfaring er at søknadsbehandlingen noen ganger kan tar mer enn et halvt år.

 

 

 

E.

Kostnader
Prisen er kroner 1.990,- pr boks ved kjøp av 1 stk boks.
Ved større antall be om tilbud.
Counter Assault Bear Deterrent bjørnspray koster i USA fra USD 44,95 $ for en boks.
Årsaken til den enorme prisforskjellen mellom USA og Norge er at frakt av farlig gods som bjørnspray fra Montana i USA til Norge er svært kostbart.
I tillegg til frakt fra USA kommer kostnader med import tillatelse fra politiet og innenlands frakt av farlig gods i Norge.
Ønsker du bjørnespray er det fint om du tar kontakt så snart som mulig slik at vi kan holde fraktkostnadene så lave som mulig.

 

 

 

 

 

 

G. Bjørnespray i utlandet
I mange områder i hvor det er stor bjørnetetthet er det fritt salg av bjørnespray.
I flere nasjonalparker er det ferdselforbud dersom du ikke har bjørnespray.
Det er meget strenge straffer for å være bestittelse av bjørnespray i Norge.
Du bør derfor legge igjen boksen før du reiser hjem.