Bestilling av bjørnespray

Kontakt TBT her

Har du spørsmål, trenger mer info eller ønsker å komme i kontakt med TBT.no AS

Bruk dette skjemaet

 

 

 

 

Varsle TBT
Ønsker du bjørnespray er det fint om du tar kontakt så snart som mulig.
Hensikten er at vi ønsker å holde fraktkostnadene så lave som mulig. Fraktkostnadene kan fort bli det mangedobbelte av hva selve bjørnespray boksen koster.

Søknad til politiet
Bruk samme søknadsskjema som for kjøp av rifle, hagle og pistol. Ferdig utfylt søknad med vedlegg og dokumentasjon leveres til politiet der du har bostedesadresse. Det forekommer at det tar mer enn 6 mnd å få behandlet søknaden. Grunnen til den lange saksbehandlingstiden er muligens at det må til en dispensasjon for å få bjørnespray, i motsetning til skytevåpen som kun krever en tillatelse.

 

 

 

 

B.

Når du har fått innvilget våpensøknad fra Politiet sender du denne til TBT sammen med gyldig legitimasjon. Vi trenger:

  • Alle 3 eller 4 eksemplarer av kjøpetillatelsen du har fått fra politiet.
  • Legitimasjon i form av kopi av førerkort eller pass.

 

 

 

 

 

C.

Ta alltid kontakt med Sysselmannen før du reiser til Svalbard
Sysselmannen på Svalbard avslår søknader om bjørnespray for personer bosatt på Svalbard. Det er pr 12. desember 2104 omsetningsforbud av bjørnespray på Svalbard.
Dersom du er bosatt på fastlandet og har fått kjøpettilatelse fra politidistriket du er bosatt, kan du ta med bjørnespray til Svalbard. Ta alltid kontakt med Sysselmannen før du tar med deg bjørnespray til Svalbard. Regelverket kan forandre seg på kort varsel. Bjørnespray må sendes med båt til Svalbard. Det er ikke tillatt å medbringe bjørnespray på fly eller sende bjørnespray i posten til Svalbard.

 

 

 

 

D.
Bjørnespray er totalforbudt i Norge. Den lokale politimesteren kan gi dispensasjon fra forbudet. Det kan derfor være klokt å dokumentere behovet grundig i form av vedlegg og gjerne bekreftelser / anbefalinger til selve våpensøknaden. Det kan også være klokt å ta en telefon til våpenkontoret før du sender søknaden til politiet. Vår erfaring er at søknadsbehandlingen noen ganger kan tar mer enn et halvt år.

 

 

 

 

E.

Kostnader
Prisen er kroner 1.990,- pr boks ved kjøp av 1 stk boks.
Ved større antall be om tilbud.
Bjørnspray koster i USA fra USD 44,95 $ for en boks.
Årsaken til den enorme prisforskjellen mellom USA og Norge er at frakt av farlig gods som bjørnspray fra Montana i USA til Norge er svært kostbart.
I tillegg til frakt fra USA kommer kostnader med import tillatelse fra politiet og innenlands frakt av farlig gods i Norge.
Ønsker du bjørnespray er det fint om du tar kontakt så snart som mulig slik at vi kan holde fraktkostnadene så lave som mulig.

 

 

 

F.
Kontakt oss gjerne med dette skjemaet