Rødt lys

Isbjørn skremmes med kraftig rødt lys som beveger seg eller blinker

Rødt lys fra signalpistol skremmer mange isbjørner men ikke alle. En del blir skremt en stund, men kommer så tilbake.

Gjennom mange tiår har signalpistol med rødt lys vært det mest brukte ikke-dødelige verktøyet på Svalbard til å skremme vekk isbjørn. Signalraketter, signalpistol og signalpenn med rødt bluss skremmer det fleste bjørner, men ikke alle.

Isbjørn skremmes av rødt bevegelig lys eller blinkende lys

Det er flere forskningsrapporter som beskriver er at rødt bevegelig lys er noe bjørnen misliker og som ofte holder bjørn vekk eller skremmer bjørn for kortere eller lengre tid.

I forskningsrapportene om elektrisk gjerde beskrives det at om du fester rødt blinkede lys på et elektrisk gjerde blir rovdyrene ennå mere skeptisk til å nærme seg gjerdet.

Virker ikke på alle isbjørner

Signalraketter og signalpistoler med rød farge er brukt gjennom tiår til å skremme bjørn. Signalpistol virker oft, men det er ikke uvanlig at bjørnen kommer tilbake når bjørnen har fått summet seg. Skytevåpen, bjørnespray og elektrisk gjerde er sikrere å bruke en rødt bevegelig lys eller rødt blinkende lys.

Utstyr deg med signalpistol, som er svært effektiv til å skremme bort nysgjerrig isbjørn.

Nyttårsfyrvereri

Antagelig er rødfarget fyrverkeri godt egnet til å skremme bjørn. Det er et problem i Skandinavia med hunder, katter, fugler og andre dyr er som er vettskremte under nyttårsfeiringen når det skytes raketter. Bjørnen blir antagelig like skremt av raketter som husdyr.

Signalpistolen er brukt gjennom tiår til å skremme isbjørn på Svalbard. Det er ikke alltid bjørnen blir skremt av de røde blussene. Rødt lys skremmer ikke alle isbjørner.
Signalpistol har gjennom mange tiår vært det viktigste ikke-dødelige verktøyet for å stoppe uønsket adferd hos isbjørn. Isbjørnen bryr seg ikke så mye om lyden. I stedet misliker den sterkt det røde lyset.
Rød signalpatron for signalpistol som brukes til å skremme isbjørn.
Hylster til oppbevaring og transport av signalpistol og signalpatroner til skremming av isbjørn.

Isbjørn bryr seg lite om høye lyder og skuddsmell

Isbjørnen lever i et miljø med kraftige smell og lyder fra polarisen. Smell fra signalraketter / signal flare har antagelig mindre effekt på isbjørn. Det er det røde bevegelig lyset som skremmer bjørnen. Enten i form av et blinkende lys eller i form av en bevegelig flare / rakett.

Rødt lys utenfor telt, ved snublebluss og eller på elektrisk gjerde

Effekten av rødt blinkende LED lys utenfor telt, ved snublebluss og eller elektrisk gjerde til bjørne avskrekking er det ikke blitt forsket på. Årsaken kan være at Svalbard og Grønland er de eneste områder som forbyr bjørnespray. Videre er det godt dokumentert at bjørnespray virker bedre som ikke-dødelig avskrekkingsmiddel.

Mange tiårs praktisk bruk av signalpistol med rød signalbluss på Svalbard indikerer at rødt lys har noe for seg.

Forskningsrapporter forteller at bruk av blinkende LED lys på elektrisk gjerde fungerer.

En forsker i Russland har beskrevet at rødt fyrverkeri effektivt avskrekker bjørn.

Når bjørnespray er ulovelig på Svalbard og Grønland kan rødt lys være et ikke-dødelig avskrekkingsmiddelet som er lovlig tilgjengelig. Gjerne i kombinasjon med elektrisk gjerde.

Lengre avstand med drone

Antagelig vil et kraftig rødt blinkende lys montert på en drone ha samme effekt som signalpistol, flare og rakett. Med en drone kan du skremme vekk bjørnen på mye lengre avstand enn med et signal flare eller en signalrakett.  Eksempelvis 50 meter, 100 meter og 200 meter.  Reglene for droneflygning i EU fordrer at du til enhver tid skal kunne se dronen. Det gir en maksimal rekkevidde på omkring 500 meter.

Drone med rødt lys er ikke testet som ikke-dødelig avskrekkingsmiddel for bjørn. Det er flere forhold som peker i retning av at det kan være et godt verktøy i uønskede situasjoner med bjørn.

Nøyaktig plassering med drone

Drone lar seg manøvrere med langt større presisjon enn signal flare og signalraketter. Nøyaktig plassering av rødt lys er nødvendig om bjørnen oppholder seg mellom hus, ved snøscootere, ved biler og eksempelvis ved noe brennbart slik som en stall med tørt høy.

Drone brukes ned til minus tyve grader celsius

DJI droner fungerer ned til minus 20 grader.  Du kan alternativt oppbevare batteriene tett inne på kroppen så batteriene holder seg varme.

Drone på 249 gram bærer 100 gram rødt LED lys

En DJI Mini drone med vekt på 249 gram løfter 180 gram og flyr kontrollert med 100 gram. En DJI Mavic Pro drone løfter 900 gram og flyr kontrollert med 450 gram.

Det finnes kraftige blinkende LED lys på både 100 gram og 450 gram. Blinkende røde lys på 100 gram respektive 450 gram skremmer bjørn på mye lengre hold og med større presisjon enn signalraketter, signal flares og signapistol.

LED røde blinkende nødlys kan virke avskrekkende på mange store rovdyr.

Fortrinn ved å bruke rødt blinkende lys på drone til å skremme bjørn

  • Bjørnen kan konfronteres på stor avstand. Opp til 500 meter ved fri sikt etter gjeldende EU-regelverk.
  • Bjørn kan drives / gjetes opp til femhundre meter vekk fra området hvor bjørnen er uønsket.
  • Bjørnen kan skremmes på lokaliteter hvor du ikke kan bruke signal flare eller signalrakett.
  • Bjørnen kan skremmes vekk før bjørnen er så nære at det er nødvendig med skytevåpen og eller bjørnespray.
  • Drone er tryggere og enklere å transportere og oppbevare enn flares og raketter
  • Drone har mindre potensiale for utilsiktet skade enn flares og raketter
  • Drone har mindre potensiale for å starte skogbrann enn flares og raketter

Det er verdt å undersøke om kraftig rødt, blinkende lys montert på en drone kan være med på å bidra til å unngå at bjørner blir drept og mennesker blir skadet eller drept. I Norge er det solgt nær en halv million droner. Droner er lett tilgjengelig.

Eksempel på kraftig, rødt, blinkende LED lys som kan festes til drone, elektrisk gjerde, snublebluss eller plasseres utenfor telt eller hytte.


LED rød blinkende nødlys vil antagelig virke avskrekkende på en del isbjørner. Dette er ikke testet i praksis.

Tamrein liker ikke lyden av bjeffende hund

Reingjeterne i Skandinavia har gjennom mange år brukt droner påmontert en høyttaler. Når gjeteren ønsker at reinen skal bevege seg i en bestemt retning spilles lyden av bjeffende hund gjennom høyttaleren på dronen.  Dronen brukes som en gjeterhund. Slik kan reingjeteren samle reinen til en flokk og så drive flokken til ønsket sted. Drone er mer effektivt enn gjeterhund. På tilsvarende måte kan antagelig en drone med kraftig rødt blinkende lys avskrekke bjørn og andre store rovdyr.

Teori:Rødt blitslys for foto

Rødt blitlys for fotografering er noe av de kraftigste røde lyset du kan bruke. Dette er ikke testet på bjørn. Følgelig kun en teori om at rødt blitslys vil skremme bjørn. Det mest effektive ikke-dødelige avskrekkingsmiddelet er bjørnespray. Bjørnespray er forbudt på Svalbard og på Grønland. Rødt lys er lovelig avskrekkingsmiddel men ikke på langt nær så effektivt som bjørnespray.

Utstyr

Du trenger en blits, utløser og et rødt filter. Ønsker du å bruke blitsen på en drone trenger du et stativ feste for drone. Slikt utstyr er rimeligere og enklere å transportere enn signalpistol. Så langt er det ikke testet om rødt blitslys vil skremme bjørn. Forskningsrapporter angir at røde bluss fra signalpistol og røde blinkende LED lys ofte fungerer. Da er det vært å undersøke om rødt blitslys fungerer. Røde signalbluss fra signalpistol er brukt på Svalbard gjennom mange tiår til å skremme bjørn.

Blits med vekt på 200 gram

En lett blits med stor kapasitet og lav vekt.

Liten, lett og rimelig blits med vekt 200 gram. Kort oppladningstid slik at du raskt kan levere mange røde og kraftige lysglimt.

Utløser blits på over 100 meter

Utløser som avfyrer blitsen på over hundre meters avstand. Kan utløse 16 grupper av blitser med en eller flere blitser i hver gruppe.

Blits utløser med rekkevidde over 100 meter. Med blits utløseren kan du utløse 16 blitser enkeltvis eller du kan utløse grupper av enda flere blitser samtidig.

Rødt filter på blits

Du monterer et rødt filter på blitsen for å gjøre om kvitt lys til rødt lys.

Filtersett med røde filtre. Med rødt filter på blitsen kommer det ut rødt lys. Kraftig bevegelig og eller blinkende rødt lys er noe store rovdyr skremmes av for kortere eller lengre tid.

Stativfeste til drone

For å feste blitsen til en drone trenger du et stativfeste til drone. I bunnen av blitsen er det gjenget for standard kvart toms stativfeste.

Med stativfeste på en drone kan du plassere det røde blitslyset akkurat der du måtte ønske for mest effektivt avskrekke bjørn. DJI Mavic kan ta 450 gram last og DJI Mavic Mini flyr med 100 gram last.

Dronelys som veier seks gram

Kan brukes på selv de minste dronene. Små røde blinkende LED lys. Åtte timer mellom hver ladning. Lades med USB kabel. Aktivererer automatisk blinking ved lyd eller vibrering. Festes med borrelås.

Disse røde blinkende LED lysene veier 5,4 gram. Kan brukes på selv de minste dronene. Blinker rødt i åtte timer mellom hver ladning. Lades med USB kabel. Laget for bruk på drone, men kan også festes på elektrisk gjerde, på snublebluss eller på teltbarduner.

Et lite rødt LED lys som blinker i åtte timer. Lades med USB kabel. Kan festes med strikk, borrelås tape eller det du synes er mest hensiktsmessig. Brukes på snublebluss, teltbarduner og eller på drone for å holde bjørn og andre store rovdyr på avstand. Vekt 5,4 gram.

Nyeste innlegg

Forslag på Stortinget om obligatorisk med bjørnespray på Svalbard

Obligatorisk med bjørnspray på Svalbard diskutert på Stortinget i forbindelse med ny lov som skal gi isbjørnen bedre beskyttelse og vern. Les mer

Liste over land i Europa med fritt salg av bjørnespray over disk

Liste over land i Europa med fritt salg av bjørnespray over disk Les mer

Hvor effektive er tiltak for å redusere angrep på mennesker fra store kjøttetere? En systematisk oversikt

Hvor effektive er tiltak for å redusere angrep på mennesker fra store rovdyr? Les mer

Rapport: Slik kan ville dyr og mennesker leve i fred

Menneske-vilt-konflikt oppstår når dyr utgjør en direkte og tilbakevendende trussel mot levebrødet eller sikkerheten til mennesker, noe som fører til forfølgelse av den arten og konflikt om hva som bør gjøres. Les mer

93% av isbjørnfellingene og skade på mennesker på Svalbard kunne vært unngått med bjørnespray

Isbjørnefelling er unødvendig konkluderer de fremste isbjørnforskerne i Norge. Les mer

Erfaringer og kunnskap om isbjørnsikring

Erfaringer og kunnskap om isbjørnsikring på Svalbard og hjelpemidler som kan redusere konfliktnivået. Rapporten: Polar bear – human conflicts in Svalbard (CONBEAR) ble publisert i 2021. Rapporten på 57 sider er laget av: UNIS Norsk Polarinstitutt Miljødirektoratet Sysselmesteren på Svalbard Les rapporten her De glemte å løfte blikket Det er samme isbjørnen i Russland, Grønland, Canada og Alaska. På flere av disse stedene er isbjørnutfordringene større en på Svalbard. Videre har andre land laget forskningsrapporter, testet utstyr, skaffet seg erfaringer og løst utfordringer kanskje mange tiår før CONBEAR ble et tema på Svalbard. Eksempelvis er det utviklet elektriske gjerder som veier mindre enn kiloen og som er ypperlige til å beskytte et telt eller en kajakk på barmark. Forskningsrapporter fra USA viser at slike gjerder gir nesten total beskyttelse mot bjørn. Bygge videre på arbeidet til andre Et stort antall forskere har gjennom mange tiår produsert utmerket forskning som kan… Les mer