Katekorier: Forskning

93% av isbjørnfellingene og skade på mennesker på Svalbard kunne vært unngått med bjørnespray

Isbjørnefelling er unødvendig konkluderer de fremste isbjørnforskerne i Norge.

14. desember 2022 kom det godt nytt både for isbjørn og mennesker i Arktis. I USA har den statlige organisasjonen «U.S. Fish and Wildlife Service» engasjert noen av verdens fremste isbjørnforskere til å evaluere og vurdere bruk av bjørnespray på isbjørn under akutte nødsituasjoner. Det er en gledelig overraskelse å se at det Norske forskningsmiljøet Norsk Polarinstitutt ved forsker Dag Vongraven er en av forskerne. En av konklusjonene er at 93 prosent av isbjørnfelling kunne vært unngått.

Laget for myndighetene i Norge og på Grønland for å redusere unødig isbjørnfelling

Noen av verdens fremste vitenskapsmenn på isbjørn har publisert en forskningsrapport om bruk av bjørnespray på isbjørn. Formålet er å oppmuntre myndighetene i Norge og myndighetene på Grønland til å ta i bruk bjørnespray. Forskningen er utført i regi av Norsk Polarinstitutt og myndighetene i USA. Målet er å redusere konfliktnivået mellom mennesker og isbjørner samt å redusere unødig isbjørnfelling.

Mindre død og færre skader gjennom fakta og kunnskap

Hensikten med forskningsrapporten er antagelig å gi myndighetene i Norge og på Grønland fakta og kunnskap slik er at færre mennesker i fremtiden blir skadet eller drept. Formålet er også at færre isbjørner skal bli skadet eller drept. Isbjørnfelling er oftest unødvendig.

Last ned rapporten

Last ned forskningsartikkelen som PDF her:


Last ned denne siden som PDF her:

Kilder til saken

Last ned forsknings  artikkelen her:

https://wildlife.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/wsb.1403  – PDF versjon

Informasjon fra myndighetene i USA og forleggeren:

https://www.usgs.gov/publications/efficacy-bear-spray-a-deterrent-against-polar-bears

Forleggerens nettsider:

https://wildlife.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.1403

https://wildlife.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wsb.1403

https://doi.org/10.1002/wsb.1403

Isbjørnfelling kan reduseres med 93 prosent på Svalberd. Konfliktnivået mellom mennesker og isbjørn kan enkelt reduseres til et minimum gjennom kunnskap og enkle verktøy som bjørnespray og elektrisk gjerde.

Forskning betalt av myndighetene i USA

Forskningsrapporten er finansiert av myndighetene i USA gjennom «U.S. Fish and Wildlife Service». Forsknings artikkelen gir en uforbeholden anbefaling om bruk av bjørnespray når bjørnespray sammenlignes med mange av de andre verktøyene i verktøykassen som er vanlig å bruke under akutte nødsituasjoner med isbjørn.

Til å løse konflikter mellom isbjørn og mennesker er det gjerne en verktøykasse med flere alternative redskaper. Av virkemidlene som er evaluert kommer bjørnespray klart frem som den beste løsningen. I fremtiden bør man antagelig beholde mange av de samme verktøyene i verktøykassen, og antagelig bør bjørnespray få en høyere prioritet ved valg av hvilket hjelpemiddel som skal tas i bruk. Bjørnespray er brukt i mer enn 35 år over hele verden, men er forbudt på Svalbard.

Sterk oppfordring til Sysselmesteren på Svalbard fra forskerne

Forskerne skriver i konklusjonen på forsknings artikkelen:

«Vi håper funnene våre vil bidra til å informere forvaltningsmyndighetene om konflikter mellom mennesker og isbjørn og avskrekkingsverktøyene de godkjenner for bruk, spesielt i jurisdiksjoner der bjørnespray for tiden er forbudt.»

Svalbard og Grønland de eneste stedene i verden med isbjørn hvor bjørnespray er forbudt. Mange steder i verden er bjørnespray tvert i mot påbudt under ferdsel i isbjørneområder. Dette gjelder for flere nasjonalparker og vernede områder hvor det lånes eller leies bjørnespray ut til besøkende.

93% av isbjørnfellingene og skade på mennesker på Svalbard kunne vært unngått

Forskerne analyserte 54 isbjørnangrep og forsøk på angrep på mennesker der bjørnespray ikke ble benyttet. Dataene tyder på at bruken av bjørnespray i 93 % av disse hendelsene kunne ha reddet livet til både personene og bjørnene som var involvert, dersom bjørnespray hadde vært tilgjengelig og blitt brukt. En stor del av de 54 isbjørnangrepene som er analysert av forskerne er etter alt å dømme på Svalbard fordi Dag Vongraven hos Norsk Polarinstitutt er en av forskerne.

I bruk siden 1986 på Norsk fastland og norsk del av Arktis

Bjørnespray har vært i bruk på øygruppen Svalbard siden 1980 tallet men ble forbudt av Sysselmesteren i 2012. Forhåpentligvis kan Sysselmesteren se på saken med igjen med utgangspunkt i nyere forskning. Rett bruk av bjørnespray kan potensielt spare både mennesker og isbjørn for død, skade, lidelse, fysiske og mentale traumer. Bjørnespray hører definitivt med i verktøykassen for virkemidler til bruk under akutte nødsituasjoner mellom isbjørn og mennesker. På fastland Norge har også bjørnespray blitt brukt siden 1986. På fastlands Norge er bjørnespray tillatt og i dag er det mange titalls brukere som har sitt virke knyttet til bjørn som har stor nytte av bjørnespray.

Bjørnspray hylles av Norsk Polarinstitutt

Det som er virkelig hyggelig er at Norsk Polarinstitutt ved forsker Dag Vongraven er bidragsyter til forskningen. Norsk Polarinstitutt har i over ti år anbefalt bruk av bjørnespray. Blant annet i WWF prosjektet fra 2013: Reduction of human-polar bear conflicts.

Konklusjonen i forsknings  artikkelen

Her er noen av funnene i forskningen:

Anbefalingen fra forskerne:

Vårt arbeid representerer et skritt mot å bedre forstå av effekten av bjørnespray på isbjørn.

Vi håper funnene våre vil bidra til å informere forvaltningsmyndighetene om konflikter mellom mennesker og isbjørn og avskrekkingsverktøyene de godkjenner for bruk, spesielt i jurisdiksjoner der bjørnespray for tiden er forbudt.

Vi oppfordrer alle som bor, jobber eller rekreerer i isbjørnens habitat om å bære bjørnespray lett tilgjengelig og være kjent med hvordan bjørnespray brukes. Vi anbefaler også at brukere har flere bokser med spray, fordi resultatene våre indikerer at isbjørn ofte må sprayes mer enn én gang for å få isbjørnen til å slutte med uønsket adferd.

Fortsatt innsamling og analyse av data om isbjørnkonflikter som omfatter hele området, vil hjelpe bjørneforvaltere og beslutningstakere med å øke menneskers sikkerhet og sikre bevaring av isbjørn for fremtidige generasjoner.

Selv om bjørnespray ikke erstatter skytevåpen eller andre ikke-dødelige avskrekkende verktøy i enhver situasjon, viser resultatene at bjørnespray er et verdifullt verktøy i møte med isbjørn på nært hold.

Utdrag fra forskernes diskusjon

Våre data indikerte at bjørnespray med suksess avskrekket isbjørn i det arktiske miljøet, og at de kjemiske komponentene i bjørnespray er sterke nok til effektivt å avskrekke både aggressive og nysgjerrige isbjørner i alle aldre, kjønn og reproduktive klasser.

Til tross for bekymringer om det motsatte (Wilder et al. 2017), viser våre data at spray stopper forsøk på angrep fra isbjørn hver gang.

Ingen mennesker eller bjørner ble drept eller skadet i noen av hendelsene der bjørnespray ble brukt til å avskrekke isbjørn.

Videre påvirket ikke de kalde og vindfulle forholdene som er utbredt i Arktis sprayingen av isbjørn.

Funnene våre ligner på tidligere arbeid hvor vi fant at spray er 92% effektiv til å stoppe brune og svarte bjørners uønskede oppførsel. Bjørnespray forhindrer at bjørn forårsaker menneskelig skade 98% av tiden (Smith et al. 2008).

I de fleste hendelser med bjørnespraying forlot bjørner området etter å ha blitt sprayet.

I de to hendelsene der bjørner kom tilbake etter å ha blitt sprayet, var isbjørnene magre og den sannsynlige årsaken til hendelsene ble tilskrevet rovdyradferd, noe som tyder på at bjørnene var svært matmotiverte. Bjørnene ble til slutt jaget vekk som følge av god beredskap og godt utførte avskrekkende handlinger med bjørnespray.

Utdrag fra innledningen:

Forskerne analyserte nitten hendelser som involverte bruk av bjørnespray på frittlevende isbjørner fra 1986 til 2019 i Canada, Russland og USA for å evaluere effekten av bjørnespray som avskrekkende middel på isbjørn.

I åtte av fjorten hendelser med bjørnespray ble andre avskrekkende midler brukt uten hell før bjørnespray ble brukt effektivt for å avskrekke isbjørn.

Ingen mennesker eller isbjørn ble drept eller skadet i hendelsene der bjørnespray ble benyttet.

Mer informasjon:

Norsk Polarinstitutt

Dag Vongraven

https://www.npolar.no/?s=Dag+Vongraven

https://wildlife.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Vongraven%2C+Dag

Sysselmesteren på Svalbard

https://www.sysselmesteren.no/nb/om-sysselmesteren/

Sysselmesterens retningslinjer for skytevåpen og beskyttelses- og skremmemidler mot isbjørn

Vedtatt og trer i kraft 20.07.2021

4.2 Bjørnespray/pepperkuler

– Bruk av bjørnespray og pepperkuler til bruk som beskyttelse mot isbjørnangrep på Svalbard er ikke tillatt. Våpenforskriften § 3-6 nr. 2 forbyr bruk av pepperspray. Søknader om løyve etter § 5-10 innvilges ikke til dette formål.

Last ned retningslinjene til Sysselmesteren som PDF fil her:

https://www.sysselmesteren.no/contentassets/b742146c2a1b45afba09b87b8135fc3f/sysselmesterens-retningslinjer-isbjornbeskyttelse.pdf

Nyeste innlegg

Forslag på Stortinget om obligatorisk med bjørnespray på Svalbard

Obligatorisk med bjørnspray på Svalbard diskutert på Stortinget i forbindelse med ny lov som skal gi isbjørnen bedre beskyttelse og vern. Les mer

Liste over land i Europa med fritt salg av bjørnespray over disk

Liste over land i Europa med fritt salg av bjørnespray over disk Les mer

Hvor effektive er tiltak for å redusere angrep på mennesker fra store kjøttetere? En systematisk oversikt

Hvor effektive er tiltak for å redusere angrep på mennesker fra store rovdyr? Les mer

Isbjørn skremmes med kraftig rødt lys som beveger seg eller blinker

Rødt lys fra signalpistol skremmer mange isbjørner men ikke alle. En del blir skremt en stund, men kommer så tilbake. Les mer

Rapport: Slik kan ville dyr og mennesker leve i fred

Menneske-vilt-konflikt oppstår når dyr utgjør en direkte og tilbakevendende trussel mot levebrødet eller sikkerheten til mennesker, noe som fører til forfølgelse av den arten og konflikt om hva som bør gjøres. Les mer

Erfaringer og kunnskap om isbjørnsikring

Erfaringer og kunnskap om isbjørnsikring på Svalbard og hjelpemidler som kan redusere konfliktnivået. Rapporten: Polar bear – human conflicts in Svalbard (CONBEAR) ble publisert i 2021. Rapporten på 57 sider er laget av: UNIS Norsk Polarinstitutt Miljødirektoratet Sysselmesteren på Svalbard Les rapporten her De glemte å løfte blikket Det er samme isbjørnen i Russland, Grønland, Canada og Alaska. På flere av disse stedene er isbjørnutfordringene større en på Svalbard. Videre har andre land laget forskningsrapporter, testet utstyr, skaffet seg erfaringer og løst utfordringer kanskje mange tiår før CONBEAR ble et tema på Svalbard. Eksempelvis er det utviklet elektriske gjerder som veier mindre enn kiloen og som er ypperlige til å beskytte et telt eller en kajakk på barmark. Forskningsrapporter fra USA viser at slike gjerder gir nesten total beskyttelse mot bjørn. Bygge videre på arbeidet til andre Et stort antall forskere har gjennom mange tiår produsert utmerket forskning som kan… Les mer