Myter om bjørnespray som ikke stemmer i praksis

Professor og bjørneforsker Thomas S. Smith har arbeidet i felt med bjørner gjennom 16 år i USA men har aldri hatt behov for å bruke bjørnespray selv om han alltid trofast bærer den med seg. «Skulle ønske at jeg hadde noen skremmende historier å fortelle, men jeg har vært flink gutt og oppført meg pent», sier Smith og legger til at forsiktighet og kunnskap er det beste verktøy for å unngå bjørneangrep.

Undersøkelsen omfatter 175 mennesker over en periode på 20 år innvolvert i 71 sprayinger

Smith er opptatt av turfolkets mistro og seiglivede tvil om at den lille sprayboksen med flytende pepperspray kan stoppe et halvt tonn med klør, muskler og tenner fra å skade og lemleste mennesker. Smith og hans kollegaer har derfor analysert 20 år med bjørnespray insidenter i Alaska. Det er denne staten i USA som er hjemmet til 150.000 bjørner! Analysen viste at sprayen effektivt stoppet aggressiv bjørn oppførsel i 92 prosent av tilfellene. Effekten var den samme enten bjørnen gjorde at direkte angrep eller det oppsto en situasjon i forbindelse med at bjørnen rotet etter mat. Av de 175 menneskene som inngikk i analysen ble kun 3 skadet av bjørn. Ingen av disse 3 ble innlagt på sykehus. «Folk som arbeider eller bruker fritiden sin i bjørneområder bør føle seg trygge på at de er beskyttet om de bærer bjørnespray», konkluderer Smith.

Det trengs fire gode treff med skytevåpen for å stoppe en angripende bjørn

Undersøkelsene til Smith viser at skytevåpen er effektive i omkring 67 prosent av tilfellene. Å treffe presist med skytevåpen i løpet av sekundene det tar før bjørnen er over deg er ekstremt vanskelig forteller Smith. Undersøkelsene våre viser videre at det trengs gjennomsnittlig 4 treff for å stoppe en angripende bjørn.

Hvordan kan et produkt til USD 30,-$ til USD 40,- $ være så bra?

Med bjørnesikkerhet som arbeidsfelt har jeg møtt mye motstand mot bjørnespray blant folk som omgås bjørn som en del av jobben. «Det fantes ikke noe undersøkelse som definitivt dokumenterte at bjørnespray fungerer. Derfor har vi gjort denne undersøkelsen som baserer seg på 175 mennesker spredd over en tidsperiode på 20 år fordelt på 71 sprayinger

Vanlige misoppfatninger om bjørnespray

PÅSTAND:
Bjørnespray virker ikke i sterk vind.
KOMMENTAR:
Det ble rapportert at vind påvirket nøyaktigheten i fem av de 71 tilfellene som ble undersøkt. Likevel nådde sprayen fram til bjørnen i alle tilfellene. Smith brukte en vindmåler til å teste hastigheten på sprayen på vei ut av boksen. Gjentatte tester viste at farten på strømmen av pepperspray er 113 kilometer pr time. Smith registrerte også at bjørn og mennesker kan lett se hverandre i åpne områder hvor vinden får godt tak. Overraskende konfrontasjoner oppstår i de fleste tilfeller i skogkledde områder der vegetasjonen blokkerer for kraftig vind.

PÅSTAND:
Bjørnespray slår også ut personen som bruker den.
KOMMENTAR:
Av de 71 tilfellene som er dokumentert i studien rapporteres det at ved 10 tilfeller opplevde menneskene mindre irritasjon fra bjørnespray. Ved 2 av tilfellene ble brukeren nesten satt ut av spill.

PÅSTAND:
Det er ikke sikkert at sprayboksen virker.
KOMMENTAR:
Av de 71 hendelsene som er omtalt i rapporten er det ikke beskrevet noen feilfunksjonering.

Bjørnesprayen gir deg en grunn til å bli stående

Smith mener at en av de grunnleggende årsakene til at bjørnespray virker så bra er at det gir brukeren en god grunn til å bli stående. «Å løpe er det verste du kan gjøre i møte med en aggressiv bjørn», sier Smith og forsetter: «Men det svært vanskelig å la være. Se for deg den sinteste og største hunden i nabolaget og gang den opp med en faktor på 10. Da er det svært vanskelig å la være å løpe, men bjørnespray gir deg valgmuligheten å bli stående. I det du planter beina i bakken og står imot angrepet får det også bjørnen til å stoppe opp.»

Men det vet ikke bjørnen at den kan

Selv om vi mennesker er mye mindre enn bjørnen opplever disse dyrene oss likevel som farlige. «Etter å ha sett bjørner med pigger fra pinnsvin i fjeset er jeg sikker på at bjørner allerede som unge individer lærer seg at størrelse ikke alltid er en god målestokk for hvor stor trusselen er», sier Smith. «De har alltid en frykt for gjengjeldelse som holder dem igjen. Bjørnen kan ta ethvert menneske den måtte ønske. Men det vet ikke bjørnen at den kan».

Sprayes i snitt 3 ganger i året i Alaska

I Alaska med sine 150.000 bjørner skjer det gjennomsnittlig 3 ganger i året at en bjørn kommer nære nok at det rettferdiggjør bruk av bjørnespray. I mange tilfeller er den hissige hvesende lyden fra spraystrålen og synet av den raskt ekspanderende pepper skyen tilstrekkelig til å skremme vekk bjørnen. «Jeg har data som viser at om du sprayet vann, ville bjørnene også oftest stikke av», sier Smith.

Bjørnen liker lukten av pepper

En annen viktig erfaring som Smith og hans team også dokumenterte 11 tilfeller av er at når bjørnespray påføres gjenstander slik som telt med hensikt å skremme vekk bjørn så var det nettopp det motsatte som skjedde. Bjørnen ble tiltrukket av lukten fra pepperspray. Smith advarer derfor mot denne bruken og anbefaler også at brukere trener på bruk av bjørnespray før de begir seg inn i bjørneområder.

Nyttige tall om bjørnespray

Av andre resultater fra undersøkelsen kan nevnes:

  • 4 meter var avstanden i gjennomsnitt når sprayen ble brukt på bjørnen.
  • 30 prosent av bruken fant sted i forbindelse med myndighetenes arbeid med bjørn
  • 35 prosent av tilfellene involverte folk på tur
  • 60 prosent av situasjonene oppsto mellom klokken 6 og klokken 18.
  • 70 prosent av situasjonene involverte brunbjørn og grizzlybjørn. 28 prosent involverte svartbjørn. Undersøkelsen omfatter også de to første dokumenterte situasjonene hvor bjørnespray er brukt på isbjørn i Alaska.

Du kan laste ned hele artikkelen

Kilde:
Tittel:
Efficacy of Bear Deterrent Spray in Alaska
Tidsskrift:
The Journal of Wildlife Management Utgave: 72(3) Side: 640 til 645 publisert i April 2008
DOI:
10.2193/2006-452
Forskere: TOM S. SMITH, STEPHEN HERRERO, TERRY D. DEBRUYN, JAMES M. WILDER,
Artikkel publisert online: 13 DESEMBER 2010

Linker til forskningsrapporten:

http://www.BearSmart.com/docs/efficacy-of-bear-deterrent-spray-smith-et-al-jwm-2008.pdf

http://www.WildSmart.ca/pdffiles/bear_spray_research.pdf

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2193/2006-452/abstract

Kilde:

http://news.byu.edu/archive08-mar-bearspray.aspx

BYU study shows bear pepper spray a viable alternative to guns for deterring bears
Publisert: 25. mars, 2008