Myter om bjørnespray som ikke stemmer i praksis

Mange er skeptiske og det florerer mange myter om effekten av bjørnespray som løsning på akutte nødssituasjoner med nærgående isbjørn og brunbjørn. Her finner du noen svar og harde fakta som klart viser at bjørnespray er et av de bedre verktøyene. Alaska har 150.000 bjørner og i gjennomsnitt har 3 bjørner blitt sprayet årlig de siste 20 årene. Av disse er det i snitt 1 spraying i forbindelse med myndighetenes forvaltning og 1 spraying i forbindelse med friluftsliv pr år.

Professor og bjørneforsker Thomas S. Smith har arbeidet i felt med bjørner gjennom 16 år i USA men har aldri hatt behov for å bruke bjørnespray selv om han alltid trofast bærer den med seg. “Skulle ønske at jeg hadde noen skremmende historier å fortelle, men jeg har vært flink gutt og oppført meg pent”, sier Smith og legger til at forsiktighet og kunnskap er det beste verktøy for å unngå bjørneangrep.

Undersøkelsen omfatter 175 mennesker over en periode på 20 år innvolvert i 71 sprayinger

Smith er opptatt av turfolkets mistro og seiglivede tvil om at den lille sprayboksen med flytende pepperspray kan stoppe et halvt tonn med klør, muskler og tenner fra å skade og lemleste mennesker. Smith og hans kollegaer har derfor analysert 20 år med bjørnespray insidenter i Alaska. Det er denne staten i USA som er hjemmet til 150.000 bjørner! Analysen viste at sprayen effektivt stoppet aggressiv bjørn oppførsel i 92 prosent av tilfellene. Effekten var den samme enten bjørnen gjorde at direkte angrep eller det oppsto en situasjon i forbindelse med at bjørnen rotet etter mat. Av de 175 menneskene som inngikk i analysen ble kun 3 skadet av bjørn. Ingen av disse 3 ble innlagt på sykehus. “Folk som arbeider eller bruker fritiden sin i bjørneområder bør føle seg trygge på at de er beskyttet om de bærer bjørnespray”, konkluderer Smith.

Det trengs fire gode treff med skytevåpen for å stoppe en angripende bjørn

Undersøkelsene til Smith viser at skytevåpen er effektive i omkring 67 prosent av tilfellene. Å treffe presist med skytevåpen i løpet av sekundene det tar før bjørnen er over deg er ekstremt vanskelig forteller Smith. Undersøkelsene våre viser videre at det trengs gjennomsnittlig 4 treff for å stoppe en angripende bjørn.

Hvordan kan et produkt til USD 30,-$ til USD 40,- $ være så bra?

Med bjørnesikkerhet som arbeidsfelt har jeg møtt mye motstand mot bjørnespray blant folk som omgås bjørn som en del av jobben. “Det fantes ikke noe undersøkelse som definitivt dokumenterte at bjørnespray fungerer. Derfor har vi gjort denne undersøkelsen som baserer seg på 175 mennesker spredd over en tidsperiode på 20 år fordelt på 71 sprayinger

Vanlige misoppfatninger om bjørnespray

PÅSTAND:
Bjørnespray virker ikke i sterk vind.
KOMMENTAR:
Det ble rapportert at vind påvirket nøyaktigheten i fem av de 71 tilfellene som ble undersøkt. Likevel nådde sprayen fram til bjørnen i alle tilfellene. Smith brukte en vindmåler til å teste hastigheten på sprayen på vei ut av boksen. Gjentatte tester viste at farten på strømmen av pepperspray er 113 kilometer pr time. Smith registrerte også at bjørn og mennesker kan lett se hverandre i åpne områder hvor vinden får godt tak. Overraskende konfrontasjoner oppstår i de fleste tilfeller i skogkledde områder der vegetasjonen blokkerer for kraftig vind.

 

PÅSTAND:
Bjørnespray slår også ut personen som bruker den.
KOMMENTAR:
Av de 71 tilfellene som er dokumentert i studien rapporteres det at ved 10 tilfeller opplevde menneskene mindre irritasjon fra bjørnespray. Ved 2 av tilfellene ble brukeren nesten satt ut av spill.

 

PÅSTAND:
Det er ikke sikkert at sprayboksen virker.
KOMMENTAR:
Av de 71 hendelsene som er omtalt i rapporten er det ikke beskrevet noen feilfunksjonering.

 

Bjørnesprayen gir deg en grunn til å bli stående

Smith mener at en av de grunnleggende årsakene til at bjørnespray virker så bra er at det gir brukeren en god grunn til å bli stående. “Å løpe er det verste du kan gjøre i møte med en aggressiv bjørn”, sier Smith og forsetter: “Men det svært vanskelig å la være. Se for deg den sinteste og største hunden i nabolaget og gang den opp med en faktor på 10. Da er det svært vanskelig å la være å løpe, men bjørnespray gir deg valgmuligheten å bli stående. I det du planter beina i bakken og står imot angrepet får det også bjørnen til å stoppe opp.”

Men det vet ikke bjørnen at den kan

Selv om vi mennesker er mye mindre enn bjørnen opplever disse dyrene oss likevel som farlige. “Etter å ha sett bjørner med pigger fra pinnsvin i fjeset er jeg sikker på at bjørner allerede som unge individer lærer seg at størrelse ikke alltid er en god målestokk for hvor stor trusselen er”, sier Smith. “De har alltid en frykt for gjengjeldelse som holder dem igjen. Bjørnen kan ta ethvert menneske den måtte ønske. Men det vet ikke bjørnen at den kan”.

Sprayes i snitt 3 ganger i året i Alaska

I Alaska med sine 150.000 bjørner skjer det gjennomsnittlig 3 ganger i året at en bjørn kommer nære nok at det rettferdiggjør bruk av bjørnespray. I mange tilfeller er den hissige hvesende lyden fra spraystrålen og synet av den raskt ekspanderende pepper skyen tilstrekkelig til å skremme vekk bjørnen. “Jeg har data som viser at om du sprayet vann, ville bjørnene også oftest stikke av”, sier Smith.

Bjørnen liker lukten av pepper

En annen viktig erfaring som Smith og hans team også dokumenterte 11 tilfeller av er at når bjørnespray påføres gjenstander slik som telt med hensikt å skremme vekk bjørn så var det nettopp det motsatte som skjedde. Bjørnen ble tiltrukket av lukten fra pepperspray. Smith advarer derfor mot denne bruken og anbefaler også at brukere trener på bruk av bjørnespray før de begir seg inn i bjørneområder.

Nyttige tall om bjørnespray

Av andre resultater fra undersøkelsen kan nevnes:

  • 4 meter var avstanden i gjennomsnitt når sprayen ble brukt på bjørnen.
  • 30 prosent av bruken fant sted i forbindelse med myndighetenes arbeid med bjørn
  • 35 prosent av tilfellene involverte folk på tur
  • 60 prosent av situasjonene oppsto mellom klokken 6 og klokken 18.
  • 70 prosent av situasjonene involverte brunbjørn og grizzlybjørn. 28 prosent involverte svartbjørn. Undersøkelsen omfatter også de to første dokumenterte situasjonene hvor bjørnespray er brukt på isbjørn i Alaska.

 

Du kan laste ned hele artikkelen

Kilde:
Tittel:
Efficacy of Bear Deterrent Spray in Alaska
Tidsskrift:
The Journal of Wildlife Management Utgave: 72(3) Side: 640 til 645 publisert i April 2008
DOI:
10.2193/2006-452
Forskere: TOM S. SMITH, STEPHEN HERRERO, TERRY D. DEBRUYN, JAMES M. WILDER,
Artikkel publisert online: 13 DESEMBER 2010

Linker til forskningsrapporten:

http://www.BearSmart.com/docs/efficacy-of-bear-deterrent-spray-smith-et-al-jwm-2008.pdf

https://bearwise.org/wp-content/uploads/2017/07/efficacy-of-bear-spray-smith-et-al.-2010.pdf

Nyeste innlegg

Erfaringer og kunnskap om isbjørnsikring

Erfaringer og kunnskap om isbjørnsikring på Svalbard og hjelpemidler som kan redusere konfliktnivået. Rapporten: Polar bear – human conflicts in Svalbard (CONBEAR) ble publisert i 2021. Rapporten på 57 sider er laget av: UNIS Norsk Polarinstitutt Miljødirektoratet Sysselmesteren på Svalbard Les rapporten her De glemte å løfte blikket Det er samme isbjørnen i Russland, Grønland, Canada og Alaska. På flere av disse stedene er isbjørnutfordringene større en på Svalbard. Videre har andre land laget forskningsrapporter, testet utstyr, skaffet seg erfaringer og løst utfordringer kanskje mange tiår før CONBEAR ble et tema på Svalbard. Eksempelvis er det utviklet elektriske gjerder som veier mindre enn kiloen og som er ypperlige til å beskytte et telt eller en kajakk på barmark. Forskningsrapporter fra USA viser at slike gjerder gir nesten total beskyttelse mot bjørn. Bygge videre på arbeidet til andre Et stort antall forskere har gjennom mange tiår produsert utmerket forskning som kan… Les mer

FAQ: Spørsmål og svar om bjørnespray

Spørsmål og svar om bjørnespray. Noe du lurer på om bjørnespray som ikke er besvart på bjørnespray.no? Post en melding her Hvordan man forholder seg under et møte med bjørn Har dere, eller kjenner dere til noen, som har kjennskap til bestanden av bjørn og hvordan man forholder seg til møte med bjørn i Norge, spesielle området Femundsmarka til Trøndelag langs grensen til Sverige? Svar på hva man gjør under et bjørnemøte For oppdatert informasjon om bjørnebestanden i Norge kan det være greit å starte med rovdyrsentrene. Kontakt et eller flere av rovdyrsentrene Rovdysentrene gir informasjon om bestanden og forklarer hvordan du bør opptre under et møte med bjørn. Besøkssenter rovdyr Namsskogan Besøkssenter rovdyr Flå Besøkssenter rovdyr Bardu Besøkssenter rovdyr Østerdalen Du finner også bjørnekompetanse på NIBIO Svanvik i Pasvikdalen i Finnmark og på Polar Park i Troms. Hva er bjørnespray? Bjørnespray er et avskrekkingsmiddel som forhindrer at mennesker blir… Les mer

Hvordan kjøpe bjørnespray? Pris på bjørnespray

Hvordan kjøpe bjørnespray? Pris på bjørnespray? Det er 50% sjanse for å bli skadet om du forsvarer deg med skytevåpen under et angrep fra bjørn. Bruker du i stedet bjørnespray er sjansen for å bli skadet svært liten. Les mer

Forskningsrapport viser at bjørnespray fungerer i 23 minusgrader og i 10 sekundmeter vind

Bjørnespray fungerer ned til 23 minusgrader og i mer enn ti sekundmeter vind. Et forskerteam har funnet ut at bjørnespray fungerer ned til 23 minusgrader. Videre fungerer bjørnespray i mer enn ti sekundmeter vind. Artikkelen er publisert i tidsskriftet «The Wildlife Society» høsten 2020. Les mer

“Get Bear Smart Society” i Canada kritiserer Svalbard turister

The Get Bear Smart Society’s goal is to minimize the number of bears killed as a result of human-caused problems. We accomplish this by helping the public prevent conflict at their homes, work and play; championing policymakers to create Bear Smart communities; and encouraging police and bear managers to choose non-lethal bear management practices. Les hele saken her Nedenfor er teksten som handler om Svalbard i artikkelen: Walking with polar bears – a dangerous trend Around the same time, another friend and colleague asked me my opinion on the various doings of the guides in the video here:. Not least the images and text bragging about being able to walk on foot up to within 50 meters on polar bears had caught his attention, and they certainly caught mine as well. These scenes are from Svalbard. We see an armed guide, with a rifle over his shoulder and a group… Les mer

Publikasjoner og linker

Brunbjørn finnes over store deler av jordkloden. Bestanden i Norge er ganske glissen i forhold til mange andre steder i verden. Du finner bjørn i Japan, Kina, Russland og store deler av Europa samt Amerika. Å leve med bjørn er en helt kurant affære når du bruker sunn fornuft og har nødvendig kunnskap om hva du kan gjøre og hva som ikke er så klokt å gjøre. http://www.BearSmart.com Get Bear Smart Society er en organisasjon i Canada som jobber for at mennesker og bjørner skal kunne leve i samme naturområder med minst mulig konflikter og færrest mulig konfrontasjoner. På nettsidene til Get Bear Smart Society  finner du mange gode råd, tips og viktig kunnskap om hvordan mennesker og bjørner kan leve sammen med færrest mulig konfrontasjoner. Se filmene på YouTube The Get Bear Smart Society (GBS)* is a registered Canadian charity that works hard to ensure people and bears safely and respectfully… Les mer