Informasjon til media om bjørnespray til akutte nødsituasjoner med store rovdyr

Fagpersoner i Norge på bjørnespray

Paul Eric Aspholm er naturveileder og forsker ved Bioforsk Jord og Miljø – Svanhovd. I perioden 2006 til 2009 forsket hans team på bruk av bjørnespray i Øst-Finnmark. Om lag 40 bokser ble utlånt til personer i offentlig virksomhet slik som politi, Statens Natur Oppsyn, fylkesmannens miljøvernavdeling og de kommunale bjørneskremmegruppene i Sør-Varanger og Lakselv. Den foreløpige rapporten kan du laste ned som PDF dokument med tittelen: Resymé fra prosjektet ”Rød pepperspray som skremmemiddel mot nærgående bjørn” Du finner flere nyttige PDF filer i høyre marg på prosjektsidene til Bioforsk som har den beskrivende tittelen: ‘Å leve med bjørn

Martin E. Smith I årene 1982 – 1986 arbeidet Martin ved University of Montana og deltok i prosjektet hvor dagens bjørnespray ble utviklet.  Martin har tidligere arbeidet ved Bioforsk Svanhovd i Pasvikdalen og deltok i forskningsprosjektet på bjørnespray sammen med Paul Eric Aspholm i perioden 2006 til 2009. Mob. +47 480 76 255 martin.smith.1211@gmail.com

Personskade ved hver tredje situasjon

En forskningsrapport fra USA publisert i 2008 viser at i hvert tredje tilfelle hvor det ble brukt skytevåpen under en konfliktsituasjon med bjørn førte det også til at mennesker ble skadet. Samme undersøkelse viser at ved bruk av bjørnespray oppsto det personskade kun ved hvert 12. tilfelle. Statistikken fra forskningen snakker for seg selv. Det er klokt å tenke på at ‘telleverket’ aldri starter på 1. Telleverket kan like gjerne ha kommet til 11 når du opplever en akutt nødssituasjon med bjørn. Det viktigste du kan gjøre er å forutse og forebygge uønskede bjørnemøter.

Kilde:
Tittel: Efficacy of Bear Deterrent Spray in Alaska
Tidsskrift: The Journal of Wildlife Management  Utgave: 72(3) Side: 640 til 645 publisert i April 2008
DOI: 10.2193/2006-452
Forskere: TOM S. SMITH, STEPHEN HERRERO, TERRY D. DEBRUYN, JAMES M. WILDER,
Artikkel publisert online: 13 DESEMBER 2010

Linker til forskningsrapporten:

http://www.BearSmart.com/docs/efficacy-of-bear-deterrent-spray-smith-et-al-jwm-2008.pdf

 

https://www.researchgate.net/publication/230145304_Efficacy_of_Bear_Deterrent_Spray_in_Alaska

 

US$ 100.000,- i bot for å felle en grizzly

Ifølge U.S. Fish and Wildlife Service kan du få over en halv million kroner i bot for å avlive en bjørn. Også i Norge er bøtesatsene høye om du opptrer slik at en bjørn må bøte med livet under feilaktige omstendigheter. Siden 1982 og fram til i dag er det ikke registrert noen bjørner som er skadet eller drept av bjørnespray. Alternativ kilde til info om bøtenivået i USA.

Godkjenningsordning for bjørnespray

Bjørnespray bør være frostfri når den brukes

Counter Assault Bear Deterrent bjørnespray vil ikke fryse når det blir kaldt. Imidlertid vil trykket i boksen avta slik effekten blir noe mindre. Når det er minusgrader anbefaler produsenten at bjørnesprayen bæres på innsiden av jakka. Om natten kan det være klokt å ta den med ned i soveposen. Det kan også benytte elektrisk håndvarmer, varmesokk eller annen varmekilde for å holde boksen frostfri. Vi anbefaler at du holder boksen frostfri for optimal effekt. Det er ikke angitt noen nedre temperaturgrense for når den slutter å virke, men om du holder boksen frostfri er du på den sikre siden.

Bjørnespray og lovverket i andre land

I Norge håndteres bjørnespray på samme måte som pistol, rifle og hagle. Det er politiet som gjennom våpenloven regulerer tilgangen. En del land skiller mellom bjørnespray for rovdyrkonflikter og andre typer spray. Canada, Tyskland, USA og flere andre land har egne lover og bestemmelser for bjørnespray. Mer om lovverket på pepperspraysiden til Wikipedia. Flere detaljer om bestemmelsene om bjørnespray i USA finner du her. Mer om bjørnespray i Canada finner du her.

Kildemateriale om bjørnespray

Vi har gjort et litteratursøk etter tilgjengelig kunnskap om bjørnespray produsert fra 1982 og fram til i dag med god hjelp av Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Bergen. Resultatet av litteratursøket består av mange titalls PDF dokumenter med forskningsresultater, forskningsrapporter, vitenskapelige artikler, artikler fra tidsskrifter og kunngjøringer fra myndighetene i USA og Canada. Ta kontakt om du representerer media, myndigheter eller andre som har behov for tilgang til omfattende  kunnskap om bjørnespray. Vi gir deg da tilgang til  kildematerialet som er samlet inn gjennom et omfattende research arbeid. Post en melding her så gir vi deg tilgang.

Produktfoto av bjørnespray for trykk på papir

http://cdn.bjornespray.no/media/bjornespray.zip
24 MB RAW fra Canon EOS 550 D

http://cdn.bjornespray.no/media/brukerveiledning.zip
0,6 MB PDF

http://cdn.bjornespray.no/media/med_hylster.zip
24 MB RAW fra Canon EOS 550 D

http://cdn.bjornespray.no/media/transportmodus.zip
25 MB RAW fra Canon EOS 550 D