Om TBT.no AS

TBT.no AS har bevilling fra politet til å drive handel med våpen, ammunisjon og våpendeler siden 2005. Bjørnespray hører inn under våpenloven og kan kun selges av våpenhandlere.

TBT.no AS har importert Counter Assault Bear Deterrent siden 2009.

TBT.no AS leverer bjørnespray til alle dyrehager med bjørn, tiger, ulv, jerv og gaupe.

Mens det ennå var tillatt med bjørnespray på Svalbard ble det levert bjørnespray til fotografer bosatt på fastlands Norge som skulle til Svalbard eller arbeide med bjørn på Norsk fastland.

Videre utruster vi politi, Statens Natur Oppsyn og medarbeidere knyttet til fylke og kommune som har nærkontakt med bjørn som en del av jobben.

Disse nettsidene fungerer også som en ressurside for Nordmenn som skal til arktis utenfor Sysselmannens ansvarsområde, Grønland, Alaska, Canada, Russland og Sibir samt andre steder i verden hvor det kan oppstå uønskede bjørnemøter.