TBT er leverandør av bjørnespray siden 2009

Bjørnespray benyttes i fire av fem land med isbjørn. Alle land bortsett fra Svalbard/Norge. På Grønland, i Russland, Canada og Alaska er bjørnespray ofte en obligatorisk del av "verktøykassen" til håndtering av uønskede møter med isbjørn. På fastlands Norge er bjørnespray en obligatorisk del av "verktøykassen" hos næringsdrivende og mange offentlige etater som arbeider med bjørn. Bjørnespray startet i Norge med professor Ole Jakob Sørensen som i 1986 tok i bruk bjørnespray under feltarbeid på bjørn. På Svalbard har cruiseskip, forskere og privatpersoner medbrakt bjørnespray siden 1990 tallet og inntil sysselmannen innførte forbud mot bjørnespray på Svalbard i 2012. I resten av Norge er bjørnespray fortsatt i bruk av næringsdrivende og offentlig etater. Bjørnespray regnes som en obligatorisk del av "verktøykassen" til håndtering av uønskede bjørnemøter over så godt som hele verden. Norske polekspedisjoner har ofte med seg bjørnespray. WWF anbefaler bruk av bjørnespray under konflikter med isbjørn. Les mer

Om TBT.no AS

TBT.no AS har bevilling fra politet til å drive handel med våpen, ammunisjon og våpendeler siden 2005. Bjørnespray hører inn under våpenloven og kan kun selges av våpenhandlere.

 

TBT.no AS har importert Counter Assault Bear Deterrent siden 2009.

 

TBT.no AS leverer bjørnespray til alle dyrehager med bjørn, tiger, ulv, jerv og gaupe.

 

Mens det ennå var tillatt med bjørnespray på Svalbard ble det levert bjørnespray til fotografer bosatt på fastlands Norge som skulle til Svalbard eller arbeide med bjørn på Norsk fastland.

Videre utruster vi politi, Statens Natur Oppsyn og medarbeidere knyttet til fylke og kommune som har nærkontakt med bjørn som en del av jobben.

Disse nettsidene fungerer også som en ressurside for Nordmenn som skal til arktis utenfor Sysselmannens ansvarsområde, Grønland, Alaska, Canada, Russland og Sibir samt andre steder i verden hvor det kan oppstå uønskede bjørnemøter.