Om TBT.no AS

TBT.no AS har bevilling fra politet til å drive handel med våpen, ammunisjon og våpendeler siden 2005. Bjørnespray hører inn under våpenloven og kan kun selges av våpenhandlere.

 

Kontakt TBT med dette skjemaet