Katekorier: Forskning

Liste over land i Europa med fritt salg av bjørnespray over disk

Liste over land i Europa med fritt salg av bjørnespray over disk

Dette er listen på Wikipédia over land i Europa hvor du kan kjøpe bjørnespray fritt uten registrering eller kjøptetillatelse.

På den røde knappen over finner du listen med land i Europa som har fritt salg av bjørnespray. De færreste land i Europa har fritt salg av våpen over disk uten noen form for registrering eller kjøpetillatelse. Slik er det ikke med pepperspray og bjørnespray i mange av landene i Europa. Du kan gå inn en butikk og handle bjørnespray uten tillatelse fra politiet eller krav om registrering.

Forutsetter tillatelse fra politiet

Om du handler bjørnespray i utlandet bør du på forhånd innhente tillatelse fra politiet før du returnerer til Norge. Det er snakk om samme tillatelse som for pistol, revolver, hagle og rifle. Om du ikke har slik tillatelse bryter du våpenloven.

Straff om du bryter våpenloven

Tar du med deg bjørnespray fra utlandet uten først å ha innhentet tillatelse fra politiet bryter du loven. Våpenloven håndhever politiet brutalt. Bjørnespray regnes som våpen på linje med pistol, revolver, hagle og rifle.

  • I våpenloven § 33 fremgår det at brudd på loven straffes med bot eller fengsel inntil tre måneder, hvis ikke overtredelsen rammes av et strengere straffebud.
  • Eksempler på strengere straffebud er straffeloven §§ 188191b. Overtredelse av disse bestemmelsene straffes med alt fra bot til fengsel inntil 10 år.
  • Eksempelvis inndragning av våpen for jakt og konkurranse i fem år slik at du må kvitte deg med dine skytevåpen. Deretter kan du tidligst søke på nytt om jaktvåpen eller konkurransevåpen etter fem år.
  • Eksempelvis inndragning av førerkort.

Nyeste innlegg

Forslag på Stortinget om obligatorisk med bjørnespray på Svalbard

Obligatorisk med bjørnspray på Svalbard diskutert på Stortinget i forbindelse med ny lov som skal gi isbjørnen bedre beskyttelse og vern. Les mer

Hvor effektive er tiltak for å redusere angrep på mennesker fra store kjøttetere? En systematisk oversikt

Hvor effektive er tiltak for å redusere angrep på mennesker fra store rovdyr? Les mer

Isbjørn skremmes med kraftig rødt lys som beveger seg eller blinker

Rødt lys fra signalpistol skremmer mange isbjørner men ikke alle. En del blir skremt en stund, men kommer så tilbake. Les mer

Rapport: Slik kan ville dyr og mennesker leve i fred

Menneske-vilt-konflikt oppstår når dyr utgjør en direkte og tilbakevendende trussel mot levebrødet eller sikkerheten til mennesker, noe som fører til forfølgelse av den arten og konflikt om hva som bør gjøres. Les mer

93% av isbjørnfellingene og skade på mennesker på Svalbard kunne vært unngått med bjørnespray

Isbjørnefelling er unødvendig konkluderer de fremste isbjørnforskerne i Norge. Les mer

Erfaringer og kunnskap om isbjørnsikring

Erfaringer og kunnskap om isbjørnsikring på Svalbard og hjelpemidler som kan redusere konfliktnivået. Rapporten: Polar bear – human conflicts in Svalbard (CONBEAR) ble publisert i 2021. Rapporten på 57 sider er laget av: UNIS Norsk Polarinstitutt Miljødirektoratet Sysselmesteren på Svalbard Les rapporten her De glemte å løfte blikket Det er samme isbjørnen i Russland, Grønland, Canada og Alaska. På flere av disse stedene er isbjørnutfordringene større en på Svalbard. Videre har andre land laget forskningsrapporter, testet utstyr, skaffet seg erfaringer og løst utfordringer kanskje mange tiår før CONBEAR ble et tema på Svalbard. Eksempelvis er det utviklet elektriske gjerder som veier mindre enn kiloen og som er ypperlige til å beskytte et telt eller en kajakk på barmark. Forskningsrapporter fra USA viser at slike gjerder gir nesten total beskyttelse mot bjørn. Bygge videre på arbeidet til andre Et stort antall forskere har gjennom mange tiår produsert utmerket forskning som kan… Les mer