Bestilling av bjørnespray

Hvordan kjøpe bjørnespray? Pris på bjørnespray

Hvordan kjøpe bjørnespray? Pris på bjørnespray? Det er 50% sjanse for å bli skadet om du forsvarer deg med skytevåpen under et angrep fra bjørn. Bruker du i stedet bjørnespray er sjansen for å bli skadet svært liten.

Hvordan kjøpe bjørnespray lurer mange på. I Norge er det for tiden en tidkrevende prosess. For privatpersoner er det sjelden å få tillatelse.

Det er sjelden bjørnen er farlig for mennesker

Bjørnespray er et “ikke dødelig” alternativ til en godkjent storviltrifle.

På fastlands Norge er det unødvendig å bære våpen, bære pepperspray eller bruke elektrisk gjerde og røde signabluss i sammenheng med friluftsliv.

Skandinavisk bjørn er generelt harmløs og ufarlig for mennesker som holder på med friluftsliv, hytteliv, sportsfiske, padling og tilsvarende aktiviteter i naturen.

Du trenger kjøpetillatelse fra politiet

Generelt er innehav av bjørnespray forbudt for andre enn politi og forsvar i både Norge og i Skandinavia.

Din lokale politimester kan gi deg dispensasjon fra forbudet for bruk i Norge.

Det er vanskeligere å få kjøpetillatelse på bjørnespray enn kjøpetillatelse på pistol, revolver, rifle og hagle. Behandling av søknaden tar ofte vesentlig lengre tid. Vi har flere eksempler på at søknadsbehandlingen på bjørnespray tar mer enn tolv måneder.

Du søker politiet om tillatelse til å kjøpe bjørnes pray på samme skjema som brukes til pistol, hagle og rifle. Legg ved dokumentasjon, attester og bekreftelser som forteller hvorfor du trenger bjørnespray.

Politiet gir kjøpetillatelse til dyreparker med store rovdyr, Statens Natur Oppsyn, rovvilt enheter under staten, fylkeskommuner og kommuner samt yrkes fotografer. Siden 2009 er det nesten bare statlige og kommunale organisasjoner samt bedrifter som har fått innvilget ervervstillatelse på bjørnespray.

Fra TBT har mottatt kjøpetillatelsen du har fått av politiet er leveringstiden omkring to måneder.

Leveringstiden avhenger av hvor lang tid det tar å få import tillatelse av politiet.

Bjørnespray håndteres under våpenloven. Overtredelse kan gi flere år i fengsel.

Det er sjelden politiet innvilger kjøpetillatelse til privatpersoner.


Det er vanskeligere å få kjøpetillatelse på bjørne spray enn kjøpetillatelse på pistol, revolver, rifle og hagle. Behandling av søknaden tar ofte vesentlig lengre tid. Vi har flere eksempler på at søknadsbehandlingen på bjørnespray tar mer enn tolv måneder.

Det er fritt salg av bjørnespray i mange land

 • I mange land er det fritt salg av bjørnespray og pepperspray
 • Du bør ikke ta med bjørne spray til Norge fra utlandet uten gyldig import tillatelse fra politiet og gyldig ervervstillatelse fra politiet. Manglende tillatelser kan føre til at du får ubetinget fengselsstraff.

Ifølge disse artiklene på Wikipedia selges bjørnespray og pepperspray fritt i mange land.

Bjørnespray er forbudt på Svalbard

Sysselmesteren på Svalbard har nedlagtforbud mot bruk av bjørnespray på Svalbard

Bjørnespray er brukt på Svalbard siden 1980 tallet og fram til bjørnespray ble forbudt på øygruppen i 2012.

Bjørnespray brukes på isbjørn på polhavet, på Grønland, i Russland, Canada og Alaska. Videre anbefales bjørnespray av WWF, Polarinstituttet og de statlige rådene som arbeider med bevaring av isbjørnen i alle de nevnte landene. Også de internasjonale rådene som arbeider med bevaring av verdens isbjørner mener at både mennesker og isbjørner kunne blitt spart gjennom bruk av bjørnespray framfor storviltrifle.

Bjørnespray er forbudt i Finland og Sverige

Dersom du får tillatelse av politiet til å ha med deg bjørnespray i naturen kan du likevel ikke ta med bjørnesprayen til Sverige og eller Finland. Sverige har totalforbud mot bjørnespray. Du risikerer lang fengselsstraff dersom du tar med bjørnespray til Sverige.

Bjørnespray produktene TBT importerer

Katalog over bjørnespray og elektrisk gjerde finner du her:

https://www.CounterAssault.com

Pris på bjørnespray

Ved kjøp av minst 20 bokser er prisen 2.500,- inkl mva pr boks.

Levetiden er fire år for en boks bjørne spray. Trykket i boksen avtar kontinuerlig og etter fire år er trykket for lavt til at rekkevidden er 12 meter.

TBT samler opp bestillinger fra mange forskjellige kunder. Deretter gjør TBT.no AS en import på vårparten før bjørnen kommer ut av hi. Dette for at vi kan få et volum på minst 20 bokser og slik holde frakt og andre omkostninger så lave som mulig.

Ved import av mindre kvanta enn 20 bokser er prisen høyere enn 2.500,- pr boks.

Flyfrakt av farlig gods fra USA er kostbart. Det kreves videre import tillatelse fra politiet.

Bjornespray har levetid på inntil fire år

Bjørnespray er bestillingsvare. Produktet lagerføres ikke fordi levetiden er kun fire år. Det er stort trykk i sprayboksen for at strålen skal nå ut til tolv meter. Etter fire år er trykket så redusert at rekkevidden også er vesentlig redusert.

Produktet TBT har importert fra USA siden 2009 finner du beskrevet her:

Bjørnespray med hylster

Pressmelding om bjørnespray med tolv meters rekkevidde

Alternativet er elektrisk gjerde, røde signalbluss og skytevåpen

Dersom din lokale politimester ikke gir deg dispensasjon fra forbudet mot bjørnespray er et godt alternativ en «verktøykasse» bestående av:

 • Elektrisk gjerde till bruk på barmark. Gjerdet veier en halv kilo og beskytter deg imellom 30 dager og 40 dager. Bjørnen får et ufarlig støt på 800 volt. Bjørnegjerdet er beregnet på å ha med i tursekken.
  Forskningen viser at elektrisk gjerde er 97% effektivt mot nærgående bjørner. Elektrisk gjerde er i utstrakt bruk i landbruket i Norge, Sverige og Finland for å beskytte husdyr mot store rovdyr som ulv og bjørn.
 • Røde blinkende LED lys bruker lite strøm og krever lite batteri. Elektrisk gjerde kan med fordel kombineres med røde blinkende LED-lys. Forskning i USA viser at dette er en meget effektiv kombinasjon.
 • Signalpenn, signalpistol og eller nødrakett. Det er viktig at fargen er rød. Erfaring og forskning viser at det er den røde fargen på blusset som skremmer bjørnen.
 • Godkjent storviltrifle i kaliber 9,3×62, 338, 375 eller tilsvarende. Du bør velge en rifle med kaliber mellom 9 mm og 12,6 mm fordi avstanden i en akutt nødsituasjon gjerne er mindre enn ti meter. En bjørn kan bevege seg med en fart på over seksti kilometer i timen.

TBT har full bevilling som våpenhandler.
TBT leverer våpen og ammunisjon når politiet har gitt deg kjøpetillatelse.

Pistol eller hagle i stedet for bjørnespray

 • Pistol er ubrukelig i akutte nødsituasjoner med bjørn. Pistol er ikke tillatt brukt til felling av bjørn.
 • Hagle med slugs er effektivt mot bjørn men ikke tillatt til felling av bjørn. Derfor bør du velge en godkjent storviltrifle med kaliber mellom 9 mm og 12,6 mm.
 • All felling av bjørn utenom ordinær jakt fører til politietterforskning. Oftest også politianmeldelse. Det viktig at du bruker et godkjent våpen.

Mer enn femti år med forskning på akutte nødsituasjoner med bjørn

TBT har samlet flere titalls forskningsrapporter om akutte nødsituasjoner med isbjørn, svartbjørn, brunbjørn og grizzlybjørn. Disse er forskningsrapportene er utarbeidet over en periode på mer enn femti år. Rapportene handler om akutte nødsituasjoner med bjørn over en periode på mer enn hundre år. Videre tar forskningsrapportene for seg bruk av skytevåpen, bjørnespray og elektrisk gjerde. Ta gjerne kontakt om du ønsker tilgang til og eller linker til rapportene om forskningsprosjektene. Konklusjonen er at elektrisk gjerde, rødt bluss, blinkende røde lys og bjørnespray er mest effektivt.


Bjørnespray benyttes i fire av fem land med isbjørn. Det vil si alle land bortsett fra Svalbard/Norge. På Grønland, i Russland, Canada og Alaska er bjørnespray en obligatorisk del av “verktøykassen” til håndtering av uønskede møter med isbjørn.

Hvordan ferdes trygt i villmarka hvor bjørnen holder til

Bjørn finner du over store deler av jordkloden. Bestanden i Skandinavia er generelt glissen i forhold til mange andre steder i verden. Du finner bjørn i Japan, Kina, India, Pakistan, Russland og store deler av Europa samt Amerika og Arktis. Å leve med bjørn er en kurant affære når du bruker sunn fornuft og har nødvendig kunnskap om hva du bør gjøre og hva som ikke er så klokt å gjøre.

http://www.BearSmart.com

“The Get Bear Smart Society” er en organisasjon i Canada som jobber for at mennesker og bjørner skal leve i samme naturområder med minst mulig konflikter og færrest mulig konfrontasjoner.
På nettsidene til “The Get Bear Smart Society” finner du mange gode råd, tips og viktig kunnskap om hvordan mennesker og bjørner bør kunne dele den samme villmarka med færrest mulig konfrontasjoner.

Video om trygg ferdsel i bjørneland

Ta gjerne en kikk på disse videoene:

YouTube.

The Get Bear Smart Society (GBS) is a registered Canadian charity that works hard to ensure people and bears safely and respectfully coexist wherever their homes and home ranges overlap.

Veiledere om trygg ferdsel i bjørneområder på Norsk

Skandinaviske myndigheter har i felleskap laget disse veilederne i PDF format som du kan laste ned:

Friluftsliv i bjørneområder

Er bjørnen farlig?

Å leve med bjørn. Power Point presentasjon

For innbyggere i bjørneområder

Anbefaling fra myndigheten i USA om bjørnespray

Bjørnespray versus kuler fra en storviltrifle. Hva gir deg den best beskyttelsen?

Elektrisk bjørnegjerde

Elektrisk gjerde beskytter telt, kano, kajakk, mat og annet utstyr med 99% sikkerhet mot bjørn og andre store rovdyr.Elektrisk bjørnegjerde kan gjerne kombineres med blinkende røde LED lys for enda bedre avskrekkende effekt.

Vekten på et elektrisk bjørnegjerde er fra 204 gram for styringsenheten og fra omkring en halvkilo for et komplett anlegg. Varigheten er 30 til 40 dager før du behøver å bytte batteri. Styringsenheten kan også leveres med solcelledrift som topplader driftsbatteriet for kontinuerlig drift. Elektrisk gjerde er derfor velegnet til å ha med sekken på tur i bjørneland. I områder hvor snøen blåser vekk er det mulig å bruke elektrisk gjerde nesten hele året. Du kan ikke bruke elektrisk gjerde på snø, men dersom snøen har blåst vekk slik at bakken er synlig vil elektrisk gjerde også fungere om vinteren.

Forskningsrapport om lettvekts elektriske bjørnegjerde fra 2018

Med en vekt fra 204 gram er den nye generasjonen elektriske gjerder enkle å ha med seg i sekken. Gjerdet bruker to stykk AA batterier som lades med innebygget solceller. Dette gir deg god beskyttelse mens du sover i teltet. Beskytter også mat, kano eller kajakk og andre ting mot å bli ødelagt av en nysgjerrig eller sulten bjørn. Se hele forskningsrapporten her


Bjørne spray og et lett, lite bærbart elektrisk gjerde til å ha rundt teltet når du sover er alt du trenger av hardware for å være trygg i bjørneland. Det viktigste er kunnskapen om ferdsel i bjørneområder.

Mer om elektrisk bjørnegjerde

Veiledning i oppsett av elektrisk gjerde

Bjørneproffessor Tom Smith forteller om sine erfaringer med elektrisk gjerde mot bjørn og ulv gjennom en mannsalder.

Test av elektrisk gjerde mot bjørn og ulv gjennom flere år gjennom å plassere et åte på innsiden av gjerdet.

Veiledning i bruk av elektrisk gjerde med tips og råd om hvordan du setter opp et elektrisk bjørnegjerde.

Historien om bjørnespray i Norge

Bjørne spray benyttes i fire av fem land med isbjørn. Det vil si alle land bortsett fra Svalbard/Norge. På Grønland, i Russland, Canada og Alaska er bjørnespray en obligatorisk del av “verktøykassen” til håndtering av uønskede møter med isbjørn. På fastlands Norge er bjørnespray en obligatorisk del av “verktøykassen” hos næringsdrivende og mange offentlige etater som arbeider med bjørn og store rovdyr. Bjørnespray startet i Norge med professor Ole Jakob Sørensen som i 1986 tok i bruk bjørnespray under feltarbeid på bjørn. På Svalbard har cruiseskip, forskere og privatpersoner medbrakt bjørnespray siden 1980 tallet og inntil sysselmesteren innførte forbud mot bjørnespray på Svalbard i 2012. I resten av Norge er bjørnespray i bruk av næringsdrivende og offentlig etater. Bjørnespray regnes som en obligatorisk del av “verktøykassen” til håndtering av uønskede bjørnemøter over hele verden. Norske polekspedisjoner har gjerne med bjørnespray. WWF anbefaler bruk av bjørnespray under konflikter med isbjørn. Les mer

Lignende saker

 • Hvordan kjøpe bjørnespray? Pris på bjørnespray
  Hvordan kjøpe bjørnespray? Pris på bjørnespray? Det er 50% sjanse for å bli skadet om du forsvarer deg med skytevåpen under et angrep fra bjørn. Bruker du i stedet bjørnespray er sjansen for å bli skadet svært liten.
 • Sending og transport av bjørnespray og pepperspray
  Pepperspray og bjørnespray er farlig gods. Du bør derfor merke og pakke sprayen forskriftsmessig før du sender den. Du kan sende bjørnespray som Norgespakke dersom du følger regelverket.

Nyeste innlegg

Forslag på Stortinget om obligatorisk med bjørnespray på Svalbard

Obligatorisk med bjørnspray på Svalbard diskutert på Stortinget i forbindelse med ny lov som skal gi isbjørnen bedre beskyttelse og vern. Les mer

Liste over land i Europa med fritt salg av bjørnespray over disk

Liste over land i Europa med fritt salg av bjørnespray over disk Les mer

Hvor effektive er tiltak for å redusere angrep på mennesker fra store kjøttetere? En systematisk oversikt

Hvor effektive er tiltak for å redusere angrep på mennesker fra store rovdyr? Les mer

Isbjørn skremmes med kraftig rødt lys som beveger seg eller blinker

Rødt lys fra signalpistol skremmer mange isbjørner men ikke alle. En del blir skremt en stund, men kommer så tilbake. Les mer

Rapport: Slik kan ville dyr og mennesker leve i fred

Menneske-vilt-konflikt oppstår når dyr utgjør en direkte og tilbakevendende trussel mot levebrødet eller sikkerheten til mennesker, noe som fører til forfølgelse av den arten og konflikt om hva som bør gjøres. Les mer

93% av isbjørnfellingene og skade på mennesker på Svalbard kunne vært unngått med bjørnespray

Isbjørnefelling er unødvendig konkluderer de fremste isbjørnforskerne i Norge. Les mer