Katekorier: Forskning

Forskningsrapport viser at bjørnespray fungerer i 23 minusgrader og i 10 sekundmeter vind

Bjørnespray fungerer ned til 23 minusgrader og i mer enn ti sekundmeter vind. Et forskerteam har funnet ut at bjørnespray fungerer ned til 23 minusgrader. Videre fungerer bjørnespray i mer enn ti sekundmeter vind. Artikkelen er publisert i tidsskriftet «The Wildlife Society» høsten 2020.

Forskerteamet bestående av Tom S. Smith, James M. Wilder, Geoffrey York, Martyn E. Obbard og Blake W. Billings har undersøkt om bjørnespray fungerer i 23 minus. Videre har forskerteamet undesøkt hvordan bjørnespray fungerer i mer enn ti sekundmeter vind. Artikkelen er publisert i tidsskriftet «The Wildlife Society» https://wildlife.org.

Første gang publisert 01 oktober 2020

Link til forskningsrapporten om at bjørnespray fungerer i 23 minus:

https://doi.org/10.1002/jwmg.21958

Et team av forskere har funnet ut at bjørnespray fungerer ned til 23 minusgrader. Videre fungerer bjørnespray i mer enn ti sekundmeter vind.

En undersøkelse av faktorer som påvirker ytelsen til bjørnespray

Flere studier har dokumentert effektiviteten av bjørnespray for å beskytte brukere mot aggressive bjørner. Bjørnspray som ikke har fungert er imidlertid også blitt rapportert sammen med spekulasjoner om påvirkninger av temperatur, vind og gjentatt bruk av samme bjørnespray beholder. Det hevdes også at alder på bjørnesprayboksen påvirker effekten.

Undersøker om bjørnespray fungerer i 23 minusgrader

Vi designet laboratorie- og felteksperimenter for å dokumentere påvirkningen som temperatur, vind, gjentatte utslipp fra samme beholder og beholderalder har på bjørnsprayytelse. For å bestemme påvirkning av temperatur på sprayytelse, registrerte vi beholderhodetrykk ved temperaturer fra -23 °C til 25 °C og fant et sterkt, positivt lineært forhold. Selv ved den laveste temperaturen som ble testet −23 °C, har bjørnespray rekkevidde på mer enn fire meter, selv om spraystrålen er smal og sprayen ikke er godt aerosolisert. Etter hvert som beholdertemperaturen øker, øker hodetrykket samt spraystrålens rekkevidde og spredningen.

Undersøkelse av bjørnespray i 10 sekundmeter vind

Vi brukte modellering av beregningsvæskedynamikk og simulerte effekten som motvind, sidevind og vind bakfra med varierende hastighet har på sprayytelse. Selv under kraftig motvind og sidevind scenarier med vind på over ti sekundmeter, nådde spray mål som var omlag to meter rett foran brukeren. Sidevind påvirket spray strålen avstand lik motvind, men effekten var ikke så uttalt. Vind bakfra forbedret spray ytelse med hensyn til hastighet og avstand.

Testet atten år gammel bjørnesprayboks

Forskerteamet har testet gamle bokser med bjørnespray. De eldste boksene var 18 år. Ved å veie ubrukte beholdere som er opp til 18 år gamle ble det påvist vekttapt fra 0,65 g/år til 1,92 g/år. Årsaken er antagelig at drivgass lekker ut gjennom tetninger i sprayboksen. Forskerteamet dokumenterte også at bjørnesprayhodetrykket avtar i en logaritmisk, ikke lineær, måte. Forskerteamet registrerte at over halvparten av trykket i en ny bjørnesprayboks gikk tapt i det første sekund med spraying. Undersøkelsene ble utført med bjørnespraybokser som har syv sekunders spraytid.

Konklusjonen til forskerteamet om bjørnespray i kulde og vind

  • Vi anbefaler ikke å prøvespraye bjørnespray bokser.
  • Vi anbefaler å holde bjørnespray boksen varm når du er i kulden.
  • Vi anbefaler å pensjonere bjørnesprayboksen når boksen er fire år eller eldre.

Forskerteamets undersøkelser gir ingen overbevisende grunn til ikke å bære bjørnspray i alle områder hvor det finnes bjørn, selv om det er vind eller kaldt. © 2020 The Wildlife Society.

Forskningsrapport

Link til forskningsrapporten om at bjørnespray fungerer i -23 minusgrader:

https://doi.org/10.1002/jwmg.21958

Om Associate Professor Dr. Tom S. Smith

Profilen til Dr.Tom S. Smith på Polar Bears International

Profilen til Dr. Tom S. Smith på Brigham Young University, College of Life Sciences

Profilen til Dr. Tom S. Smith på ResearchGate

Profilen til Dr. Tom S. Smith på Facebook

Relaterte saker til at bjørnespray fungerer i 23 minus

Myter om bjørnespray som ikke stemmer i praksis

Skytevåpen og bjørnespray ved minus 20 grader og kaldere

Nyeste innlegg

Forslag på Stortinget om obligatorisk med bjørnespray på Svalbard

Obligatorisk med bjørnspray på Svalbard diskutert på Stortinget i forbindelse med ny lov som skal gi isbjørnen bedre beskyttelse og vern. Les mer

Liste over land i Europa med fritt salg av bjørnespray over disk

Liste over land i Europa med fritt salg av bjørnespray over disk Les mer

Hvor effektive er tiltak for å redusere angrep på mennesker fra store kjøttetere? En systematisk oversikt

Hvor effektive er tiltak for å redusere angrep på mennesker fra store rovdyr? Les mer

Isbjørn skremmes med kraftig rødt lys som beveger seg eller blinker

Rødt lys fra signalpistol skremmer mange isbjørner men ikke alle. En del blir skremt en stund, men kommer så tilbake. Les mer

Rapport: Slik kan ville dyr og mennesker leve i fred

Menneske-vilt-konflikt oppstår når dyr utgjør en direkte og tilbakevendende trussel mot levebrødet eller sikkerheten til mennesker, noe som fører til forfølgelse av den arten og konflikt om hva som bør gjøres. Les mer

93% av isbjørnfellingene og skade på mennesker på Svalbard kunne vært unngått med bjørnespray

Isbjørnefelling er unødvendig konkluderer de fremste isbjørnforskerne i Norge. Les mer