Transport av bjørnespray og pepperspray til Svalbard

Transport av bjørnespray fra fastlandet til Longyearbyen på Svalbard må skje med båt. Det er ikke tillatt å sende pepperspray med fly. Her finner du adressen til to selskap som kan hjelpe deg.

Bjørnespray er for tiden forbudt av Sysselmannen på Svalbard.

Bjørnespray brukes med meget godt resultat som en del av verktøykassen for uønskede møter med isbjørn på drivisen utenfor Sysselmannens område, Grønland, Russland, Sibir, Canada og Alaska og inntil for få år siden også på Svalbard. For tiden er bjørnespray forbudt på Svalbard av Sysselmannen. Vi antar at forbudet oppheves en gang i fremtiden.

Du kan ikke ta med bjørnespray og pepperspray på fly til Svalbard.

Sprayboksen må sendes sjøveien.
Det er to selskap som jevnlig har fraktebåter til Longyearbyen. Dette er:

Bring Logistics AS
Terminalgata 42
N-9019 Tromsø

Bring Logistics AS
P.B 1053
N-9261 Tromsø

Tlf: 77 64 80 90
Tlf: 77 64 80 66
Faks nr.: 77 64 80 67
Org nr.: 971 664 010

Kjell.Kristiansen@bringlogistics.no

 

Zahl Transport AS
Jernbanekaia, Terminal C
8006 Bodø
Tlf: 75 58 87 88
Faks: 75 58 87 80
post@zahltransport.no
http://www.zahltransport.no

 

Et alternativ er å kjøpe bjørnesprayen på Svalbard.  Enten du velger å kjøpe bjørnespray på Svalbard eller å sende den tur – retur med båt er kostnadene dine omtrent de samme.

Nyeste innlegg

Forslag på Stortinget om obligatorisk med bjørnespray på Svalbard

Obligatorisk med bjørnspray på Svalbard diskutert på Stortinget i forbindelse med ny lov som skal gi isbjørnen bedre beskyttelse og vern. Les mer

Liste over land i Europa med fritt salg av bjørnespray over disk

Liste over land i Europa med fritt salg av bjørnespray over disk Les mer

Hvor effektive er tiltak for å redusere angrep på mennesker fra store kjøttetere? En systematisk oversikt

Hvor effektive er tiltak for å redusere angrep på mennesker fra store rovdyr? Les mer

Isbjørn skremmes med kraftig rødt lys som beveger seg eller blinker

Rødt lys fra signalpistol skremmer mange isbjørner men ikke alle. En del blir skremt en stund, men kommer så tilbake. Les mer

Rapport: Slik kan ville dyr og mennesker leve i fred

Menneske-vilt-konflikt oppstår når dyr utgjør en direkte og tilbakevendende trussel mot levebrødet eller sikkerheten til mennesker, noe som fører til forfølgelse av den arten og konflikt om hva som bør gjøres. Les mer

93% av isbjørnfellingene og skade på mennesker på Svalbard kunne vært unngått med bjørnespray

Isbjørnefelling er unødvendig konkluderer de fremste isbjørnforskerne i Norge. Les mer