Norsk forskning på bjørnespray siden 2006 ved BioForsk i Pasvikdalen

Bioforsk  Svanhovd har utarbeidet et
Resymé fra prosjektet ”Rød pepperspray som skremmemiddel mot nærgående bjørn”

basert på 40 bokser med bjørnespray som ble fordelt til kommunale bjørneskremmergrupper, Statens Natur Oppsyn, politiet på Nyrud, Øst-Finnmark Politikammer og rovvilt avdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark. Etter 3 års praktisk bruk i Øst-Finnmark er det utarbeidet et resyme som du finner på linken over.