Bjørneforsker Ole Jakob Sørensen tok i bruk bjørnespray allerede i 1986

Utvikling av bjørnespray startet i 1982. Allerede i 1986 var de første boksene i bruk av Norske bjørneforskere. Forskerne har et spesielt behov og ansvar for å beskytte sine studenter og stipendiater på ekskursjoner, undervisning i felt og under feltarbeid med bjørn.

Innholdsfortegnelse

Importerte pepperspray i 1986 for bedre sikkerhet på arbeidsplassen

TBT har tatt en prat med bjørneforsker Ole Jakob Sørensen som antakelig var den første som lot kuler og krutt bli igjen i våpenskapet og i stedet tok med pepperspray for å løse uønskede situasjoner med brunbjørn. Her kan du lese om forskerens erfaringer:

Bjørneforsker Ole Jakob Sørensen som på 1980-tallet arbeidet ved Direktoratet for naturforvaltning importerte ca. i 1985 et antall av 10 stk. bokser pepperspray for bruk som et hjelpemiddel dersom det skulle oppstå en uønsket situasjon under feltarbeid med bjørn. Spesielt med tanke på situasjoner hvor det var studenter som deltok under feltarbeidet var det viktig for Sørensen å ha en løsning for å ivareta sikkerheten dersom det skulle oppstå en uønsket hendelse.

Peppersprayen inngikk ikke noe prosjekt ved DN men ble på initiativ fra Ole Jakob Sørensen anskaffet for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen. Sprayen ble også brukt som sikkerhet ved merking av bjørn i begynnelsen av 1990-årene ved at merkepersonalet hadde boks tilgjengelig. Ole Jakob Sørensen forteller at det aldri kom til noen situasjon der det ble bruk for sprayboksene.

Lokkemiddel for bjørn

Det er angitt ‘MFG 1986’ på boksen. Det betyr at den ble produsert i 1986. Etter 8 år ble den brukt til å spraye en bjørn i Pasvikdalen. Etter 24 år i 2010 ble boksen levert til politiet i Øst-Finnmark for destruksjon. Da var sprayboksen fortsatt operativ.

Dette er en av bjørnesprayboksene som Ole Jakob Sørensen importerte i 1986. Du ser på etiketten på siden av boksen at den er merket ’MFG 1986’. Dette er boksen som i 1994 ble brukt på bjørnebinna ’Brita’ på Vaggetem i Pasvikdalen. Boksen var i bruk fram til høsten 2010. Boksen ble da levert til politiet i Sør-Varanger for destruksjon. Antakelig ikke så mange bjørnesprayboksen med en fartstid på 24 år.
I en undervisningssituasjon hvor Sørensen demonstrerte sprayboksen gjennom å spraye på et tre opplevde han en pussig egenskap ved bjørnesprayen. Da Sørensen 4 dager senere kom tilbake til samme område med noen andre studenter fant de bjørnespor i snøen. De fulgte sporene og kom fram til treet som noen dager tidligere var blitt sprayet med pepperspray. Bjørnen hadde oppsøkt treet og lagt seg til under det for å vile.

Bjørnesprayen ble utviklet omkring 1982 som et samarbeid mellom University of Montana i USA og dagens produsent Count Assault. Allerede i 1986 var denne sprayboksen i tjeneste hos norske bjørneforskere som for egen regning importerte peppersprayen for å kunne beskytte studenter og seg selv under ekskursjoner og feltarbeid.

Denne egenskapen er også beskrevet flere ganger i Nord-Amerika. Noen teltturister hadde sprayet grundig rundt sin teltleier. De opplevde at bjørnen oppsøkte teltleiren og rullet seg på flekkene hvor det var blitt sprayet med pepperspray. Årsaken kan være at etter noen timer har pepperspraylukten blitt så uttynnet at bjørnens nysgjerrighet blir pirret av lukten. Det kan føre til den oppsøker stedet og endatil opplever det som en godlukt som bjørnen velger å ruller seg i og gni inn i pelsen.
[adsense]

Bilkjøring og pepperspray er en uheldig kombinasjon

Eneste gang vi fikk oppleve sprayen i praksis var da en student fiklet med sprayboksen og ved et uhell kom i skade for å spraye sjåføren i ansiktet forteller Sørensen. Bilen endte i grøfta, men ingen ble skadet. Heller ikke bilen. Pepperspray er ikke noe én tukler med i lukkede rom!

 

Nyeste innlegg

Erfaringer og kunnskap om isbjørnsikring

Erfaringer og kunnskap om isbjørnsikring på Svalbard og hjelpemidler som kan redusere konfliktnivået. Rapporten: Polar bear – human conflicts in Svalbard (CONBEAR) ble publisert i 2021. Rapporten på 57 sider er laget av: UNIS Norsk Polarinstitutt Miljødirektoratet Sysselmesteren på Svalbard Les rapporten her De glemte å løfte blikket Det er samme isbjørnen i Russland, Grønland, Canada og Alaska. På flere av disse stedene er isbjørnutfordringene større en på Svalbard. Videre har andre land laget forskningsrapporter, testet utstyr, skaffet seg erfaringer og løst utfordringer kanskje mange tiår før CONBEAR ble et tema på Svalbard. Eksempelvis er det utviklet elektriske gjerder som veier mindre enn kiloen og som er ypperlige til å beskytte et telt eller en kajakk på barmark. Forskningsrapporter fra USA viser at slike gjerder gir nesten total beskyttelse mot bjørn. Bygge videre på arbeidet til andre Et stort antall forskere har gjennom mange tiår produsert utmerket forskning som kan… Les mer

FAQ: Spørsmål og svar om bjørnespray

Spørsmål og svar om bjørnespray. Noe du lurer på om bjørnespray som ikke er besvart på bjørnespray.no? Post en melding her Hvordan man forholder seg under et møte med bjørn Har dere, eller kjenner dere til noen, som har kjennskap til bestanden av bjørn og hvordan man forholder seg til møte med bjørn i Norge, spesielle området Femundsmarka til Trøndelag langs grensen til Sverige? Svar på hva man gjør under et bjørnemøte For oppdatert informasjon om bjørnebestanden i Norge kan det være greit å starte med rovdyrsentrene. Kontakt et eller flere av rovdyrsentrene Rovdysentrene gir informasjon om bestanden og forklarer hvordan du bør opptre under et møte med bjørn. Besøkssenter rovdyr Namsskogan Besøkssenter rovdyr Flå Besøkssenter rovdyr Bardu Besøkssenter rovdyr Østerdalen Du finner også bjørnekompetanse på NIBIO Svanvik i Pasvikdalen i Finnmark og på Polar Park i Troms. Hva er bjørnespray? Bjørnespray er et avskrekkingsmiddel som forhindrer at mennesker blir… Les mer

Hvordan kjøpe bjørnespray? Pris på bjørnespray

Hvordan kjøpe bjørnespray? Pris på bjørnespray? Det er 50% sjanse for å bli skadet om du forsvarer deg med skytevåpen under et angrep fra bjørn. Bruker du i stedet bjørnespray er sjansen for å bli skadet svært liten. Les mer

Forskningsrapport viser at bjørnespray fungerer i 23 minusgrader og i 10 sekundmeter vind

Bjørnespray fungerer ned til 23 minusgrader og i mer enn ti sekundmeter vind. Et forskerteam har funnet ut at bjørnespray fungerer ned til 23 minusgrader. Videre fungerer bjørnespray i mer enn ti sekundmeter vind. Artikkelen er publisert i tidsskriftet «The Wildlife Society» høsten 2020. Les mer

“Get Bear Smart Society” i Canada kritiserer Svalbard turister

The Get Bear Smart Society’s goal is to minimize the number of bears killed as a result of human-caused problems. We accomplish this by helping the public prevent conflict at their homes, work and play; championing policymakers to create Bear Smart communities; and encouraging police and bear managers to choose non-lethal bear management practices. Les hele saken her Nedenfor er teksten som handler om Svalbard i artikkelen: Walking with polar bears – a dangerous trend Around the same time, another friend and colleague asked me my opinion on the various doings of the guides in the video here:. Not least the images and text bragging about being able to walk on foot up to within 50 meters on polar bears had caught his attention, and they certainly caught mine as well. These scenes are from Svalbard. We see an armed guide, with a rifle over his shoulder and a group… Les mer

Publikasjoner og linker

Brunbjørn finnes over store deler av jordkloden. Bestanden i Norge er ganske glissen i forhold til mange andre steder i verden. Du finner bjørn i Japan, Kina, Russland og store deler av Europa samt Amerika. Å leve med bjørn er en helt kurant affære når du bruker sunn fornuft og har nødvendig kunnskap om hva du kan gjøre og hva som ikke er så klokt å gjøre. http://www.BearSmart.com Get Bear Smart Society er en organisasjon i Canada som jobber for at mennesker og bjørner skal kunne leve i samme naturområder med minst mulig konflikter og færrest mulig konfrontasjoner. På nettsidene til Get Bear Smart Society  finner du mange gode råd, tips og viktig kunnskap om hvordan mennesker og bjørner kan leve sammen med færrest mulig konfrontasjoner. Se filmene på YouTube The Get Bear Smart Society (GBS)* is a registered Canadian charity that works hard to ensure people and bears safely and respectfully… Les mer