pepperspray

Mange er skeptiske og det florerer mange myter om effekten av bjørnespray som løsning på akutte nødssituasjoner med nærgående isbjørn og brunbjørn. Her finner du noen svar og harde fakta som klart viser at bjørnespray er et av de bedre verktøyene. Alaska har 150.000 bjørner og i gjennomsnitt har 3 bjørner blitt sprayet årlig de siste 20 årene. Av disse er det i snitt 1 spraying i forbindelse med myndighetenes forvaltning og 1 spraying i forbindelse med friluftsliv pr år.

Bjørnespray er et avskrekkingsmiddel som forhindrer at mennesker blir skadet av isbjørn. Du lager en ni meter lang sky av rød pepper mellom deg og bjørnen. Når bjørnen kommer i kontakt med skyen opplever bjørnen dette som så ubehagelig at den trekker seg vekk. Få en rask oversikt over bjornesprayens virkemåte her.