Katekorier: Bjørnespray

Hvordan virker bjørnespray?

Bjørnespray er et avskrekkingsmiddel som forhindrer at mennesker blir skadet av isbjørn. Du lager en ni meter lang sky av rød pepper mellom deg og bjørnen. Når bjørnen kommer i kontakt med skyen opplever bjørnen dette som så ubehagelig at den trekker seg vekk. Få en rask oversikt over bjornesprayens virkemåte her.

Bear spray has been a reliable game-changing invention in keeping grizzlies and people alive

Avskrekkingsmiddelet for isbjørn påfører dyret så stort ubehag at den velger å trekke seg vekk. Med sprayboksen lager du en 9 meter lang sky av klebrig oljeblandet pepperstøv som inneholder 290 gram pepper.

Stort ubehag slik at isbjørnen trekker seg unna

Ubehaget som isbjørnen opplever er så stort at den avbryter det den holder på med og får fokus på å komme seg unna. Sammenligner vi bruk av skytevåpen med bjørnespray viser en amerikansk forskningsrapport fra 2008 at i 33 % av tilfellene kommer mennesker til skade når det brukes skytevåpen. I de tilfellene hvor det brukes bjørnespray kommer bare 8 % av menneskene til skade. Et stort antall forskningsrapporter, bruken av bjørnespray siden 1982 over hele verden samt tilrådingene fra myndighetene i USA og Canada er en god dokumentasjon på at i akutte nødssituasjoner med isbjørn og brunbjørn er bjørnespray å foretrekke. Her har du video filmer som gir mer informasjon.

Bjørnespray er ikke vanlig pepperspray

Myndighetene stiller strenge krav til produktet som selges under navnet bjørnespray. Det er mange forskjeller på bjørnespray og peppersprayen som benyttes av politiet mot mennesker og hunder.

Fire videosnutter om bjørnespray

Ta en kikk på disse filmene for detaljer om bjørnespray.

Slik bruker du pepperspray

Som du ser av videoen under er det mye enklere å ha med pepperspray enn
et skytevåpen på tur.

Du ser også at det er mye enklere å bruke pepperspray enn skytevåpen. Videre
krever pepperspray mindre opplæring og trening enn et skytevåpen.

 

 

 

 

Informasjonsfilm om bjørnespray

Bjørnespray bør være frostfri når den brukes

Counter Assault Bear Deterrent vil ikke fryse når det blir kaldt. Imidlertid vil trykket i boksen avta slik effekten blir noe mindre. Når det er minusgrader anbefaler produsenten at bjørnesprayen bæres på innsiden av jakka. Om natten kan det være klokt å ta den med ned i soveposen. Det kan også benytte elektrisk håndvarmer, varmesokk eller annen varmekilde for å holde boksen frostfri. Vi anbefaler at du holder boksen frostfri for optimal effekt. Det er ikke angitt noen nedre temperaturgrense for når den slutter å virke, men om du holder boksen frostfri er du på den sikre siden.

Nyeste innlegg

Isbjørn skremmes med kraftig rødt lys som beveger seg eller blinker

Rødt lys fra signalpistol skremmer mange isbjørner men ikke alle. En del blir skremt en stund, men kommer så tilbake. Les mer

Rapport: Slik kan ville dyr og mennesker leve i fred

Menneske-vilt-konflikt oppstår når dyr utgjør en direkte og tilbakevendende trussel mot levebrødet eller sikkerheten til mennesker, noe som fører til forfølgelse av den arten og konflikt om hva som bør gjøres. Les mer

93% av isbjørnfellingene og skade på mennesker på Svalbard kunne vært unngått med bjørnespray

Isbjørnefelling er unødvendig konkluderer de fremste isbjørnforskerne i Norge. Les mer

Erfaringer og kunnskap om isbjørnsikring

Erfaringer og kunnskap om isbjørnsikring på Svalbard og hjelpemidler som kan redusere konfliktnivået. Rapporten: Polar bear – human conflicts in Svalbard (CONBEAR) ble publisert i 2021. Rapporten på 57 sider er laget av: UNIS Norsk Polarinstitutt Miljødirektoratet Sysselmesteren på Svalbard Les rapporten her De glemte å løfte blikket Det er samme isbjørnen i Russland, Grønland, Canada og Alaska. På flere av disse stedene er isbjørnutfordringene større en på Svalbard. Videre har andre land laget forskningsrapporter, testet utstyr, skaffet seg erfaringer og løst utfordringer kanskje mange tiår før CONBEAR ble et tema på Svalbard. Eksempelvis er det utviklet elektriske gjerder som veier mindre enn kiloen og som er ypperlige til å beskytte et telt eller en kajakk på barmark. Forskningsrapporter fra USA viser at slike gjerder gir nesten total beskyttelse mot bjørn. Bygge videre på arbeidet til andre Et stort antall forskere har gjennom mange tiår produsert utmerket forskning som kan… Les mer

FAQ: Spørsmål og svar om bjørnespray

Spørsmål og svar om bjørnespray. Noe du lurer på om bjørnespray som ikke er besvart på bjørnespray.no? Post en melding her Hvordan man forholder seg under et møte med bjørn Har dere, eller kjenner dere til noen, som har kjennskap til bestanden av bjørn og hvordan man forholder seg til møte med bjørn i Norge, spesielle området Femundsmarka til Trøndelag langs grensen til Sverige? Svar på hva man gjør under et bjørnemøte For oppdatert informasjon om bjørnebestanden i Norge kan det være greit å starte med rovdyrsentrene. Kontakt et eller flere av rovdyrsentrene Rovdysentrene gir informasjon om bestanden og forklarer hvordan du bør opptre under et møte med bjørn. Besøkssenter rovdyr Namsskogan Besøkssenter rovdyr Flå Besøkssenter rovdyr Bardu Besøkssenter rovdyr Østerdalen Du finner også bjørnekompetanse på NIBIO Svanvik i Pasvikdalen i Finnmark og på Polar Park i Troms. Hva er bjørnespray? Bjørnespray er et avskrekkingsmiddel som forhindrer at mennesker blir… Les mer

Hvordan kjøpe bjørnespray? Pris på bjørnespray

Hvordan kjøpe bjørnespray? Pris på bjørnespray? Det er 50% sjanse for å bli skadet om du forsvarer deg med skytevåpen under et angrep fra bjørn. Bruker du i stedet bjørnespray er sjansen for å bli skadet svært liten. Les mer