Hvordan virker bjørnespray?

Bear spray has been a reliable game-changing invention in keeping grizzlies and people alive

Avskrekkingsmiddelet for isbjørn påfører dyret så stort ubehag at den velger å trekke seg vekk. Med sprayboksen lager du en 9 meter lang sky av klebrig oljeblandet pepperstøv som inneholder 290 gram pepper.

Stort ubehag slik at isbjørnen trekker seg unna

Ubehaget som isbjørnen opplever er så stort at den avbryter det den holder på med og får fokus på å komme seg unna. Sammenligner vi bruk av skytevåpen med bjørnespray viser en amerikansk forskningsrapport fra 2008 at i 33 % av tilfellene kommer mennesker til skade når det brukes skytevåpen. I de tilfellene hvor det brukes bjørnespray kommer bare 8 % av menneskene til skade. Et stort antall forskningsrapporter, bruken av bjørnespray siden 1982 over hele verden samt tilrådingene fra myndighetene i USA og Canada er en god dokumentasjon på at i akutte nødssituasjoner med isbjørn og brunbjørn er bjørnespray å foretrekke. Her har du video filmer som gir mer informasjon.

Bjørnespray er ikke vanlig pepperspray

Myndighetene stiller strenge krav til produktet som selges under navnet bjørnespray. Det er mange forskjeller på bjørnespray og peppersprayen som benyttes av politiet mot mennesker og hunder.

Fire videosnutter om bjørnespray

Ta en kikk på disse filmene for detaljer om bjørnespray.

Slik bruker du pepperspray

Som du ser av videoen under er det mye enklere å ha med pepperspray enn
et skytevåpen på tur.

Du ser også at det er mye enklere å bruke pepperspray enn skytevåpen. Videre
krever pepperspray mindre opplæring og trening enn et skytevåpen.

Informasjonsfilm om bjørnespray

Bjørnespray bør være frostfri når den brukes

Counter Assault Bear Deterrent vil ikke fryse når det blir kaldt. Imidlertid vil trykket i boksen avta slik effekten blir noe mindre. Når det er minusgrader anbefaler produsenten at bjørnesprayen bæres på innsiden av jakka. Om natten kan det være klokt å ta den med ned i soveposen. Det kan også benytte elektrisk håndvarmer, varmesokk eller annen varmekilde for å holde boksen frostfri. Vi anbefaler at du holder boksen frostfri for optimal effekt. Det er ikke angitt noen nedre temperaturgrense for når den slutter å virke, men om du holder boksen frostfri er du på den sikre siden.