TBT er leverandør av bjørnespray siden 2009

Bjørnespray benyttes i fire av fem land med isbjørn. Alle land bortsett fra Svalbard/Norge. På Grønland, i Russland, Canada og Alaska er bjørnespray ofte en obligatorisk del av "verktøykassen" til håndtering av uønskede møter med isbjørn. På fastlands Norge er bjørnespray en obligatorisk del av "verktøykassen" hos næringsdrivende og mange offentlige etater som arbeider med bjørn. Bjørnespray startet i Norge med professor Ole Jakob Sørensen som i 1986 tok i bruk bjørnespray under feltarbeid på bjørn. På Svalbard har cruiseskip, forskere og privatpersoner medbrakt bjørnespray siden 1990 tallet og inntil sysselmannen innførte forbud mot bjørnespray på Svalbard i 2012. I resten av Norge er bjørnespray fortsatt i bruk av næringsdrivende og offentlig etater. Bjørnespray regnes som en obligatorisk del av "verktøykassen" til håndtering av uønskede bjørnemøter over så godt som hele verden. Norske polekspedisjoner har ofte med seg bjørnespray. WWF anbefaler bruk av bjørnespray under konflikter med isbjørn. Les mer

Øvelser og trening

  • Bedrifter som har virksomhet i ‘bjørneland’ og forventer møter med bjørn bør trene jevnlig på mulige scenarioer og situasjoner som kan oppstå. Dette er spesielt viktig for turistbedrifter der det er potensiale for at flere mennesker kan bli skadet under en enkelt hendelse.
  • Private grupper som skal ut på tur og som ser muligheten for å møte bjørn bør trene på håndtering av mulige situasjoner som kan oppstå.


Foto kreditering