Politiets behovsprøving av bjørnespray

På samme måte som for skytevåpen må du kunne dokumentere et konkret og reelt behov. Ta kontakt med våpenkontoret som du tilhører å ta en prat med dem. Det er politiet som avgjør om du har tilstrekkelig behov til at de vil innvilge en søknad. Enn så lenge finnes det så vidt vi er kjent med ikke noe konkret regelverk eller retningslinjer hos politiet knyttet til bjørnespray.

Bruk av bjørnespray i næring

På Fastlands-Norge er det i hovedsak husdyreiere som i forbindelse med næring som har størst sjanse for å havne i en akutt nødssituasjon med bjørn. Det er også andre grupper som i forbindelse med næringsutøvelse har behov for å være forberedt på en akutt nødssituasjon med bjørn. Dette er det opp til politiet å vurdere på bakgrunn av det behovet du kan dokumentere. I næringssammenheng kan arbeidstilsynet, HMS-veiledere, arbeidsmiljøloven og fagforeningen være støttespillere i tillegg til fagmyndigheter slik som Statens Natur Oppsyn når du skal sende fram en søknad til politiet.

Turistbedrifter og bjørnespray

Det finnes turistbedrifter som eksempelvis benytter hunder, hester osv. i sin virksomhet og har behov for å være forberedt på akutte nødssituasjoner med bjørn for å kunne ta vare på både turister og husdyr.

Jaktprøvedommere for hunderaser med bjørneinteresse

Er du eksempelvis jaktprøvedommer for en hunderase som er kjent for å vise interesse for bjørn kan du ta kontakt med eksempelvis NJFF eller rasehundklubb og oppfordre dem til å kontakte politiet for å drøfte dette. Det vil da være eksempelvis NJFF eller rasehundklubben som på vegne av sine prøvedommere anskaffer bjørnespray for å beskytte sine jaktprøvedommere.

Svalbard, isbjørn og pepperspray

For Spitsbergen må du kontakte Sysselmannen på Svalbard.

Skytevåpen vs. bjørnespray

Skytevåpen og bjørnespray er to svært forskjellige verktøy. Som verktøy flest kreves det en kyndig bruker. Videre har begge verktøy sine fortrinn og sine ulemper. Ikke minst er det slik at det ene verktøyet ikke utelukker det andre. Bjørnespray har tre fortrinn framfor skytevåpen.

A.
Når prosjektilet fra et skytevåpen kommer ut av bjørnen har det fortsatt tilstrekkelig kraft til å skade mennesker. På sin ferd gjennom bjørnen kan prosjektilet ha endret retning. Videre kan prosjektilet ytterligere endre retning når det treffer bakken bak dyret. Bruk av skytevåpen i områder med mange mennesker kan medføre betydelig risiko for at mennesker får skuddskader. Eksempelvis brukt inne i en teltleir, ved hus og ved hytter.

B.
Avliving av et dyr på ’rødlisten’ medfører politietterforskning. I tillegg er det et potensial for at du kan bli ilagt en bot på en relativt høy sum.

C.
Bruk av skytevåpen krever opplæring og kontinuerlig trening over tid for å være et effektivt verktøy i en akutt nødssituasjon.

Har lest at det er bjørner som har oppsøkt steder hvor det er brukt pepperspray. Vil ikke si at det er særlig ønskelig

Lukten av mat tiltrekker seg bjørn. Dette gjelder også små konsentrasjoner av pepper. Dette er godt dokumenter i litteraturen om pepperspray / bjørnespray. Norske forskere som har brukt bjørnespray siden 1986 har også opplevd dette i Norge . Du kan lese om erfaringene til bjørneforsker Ole Jakob Sørensen om nettopp dette her

Bjørnespray er et verktøy som må brukes riktig

Bjørnespray er et verktøy som må brukes til det formålet det er beregnet på og på den måten det er laget for. Feil bruk av pepperspray fungerer mot sin hensikt. I januar 2012 finnes det så vidt TBT kjenner til ikke noe luktestoff for bjørn som har en virkemåte tilsvarende myggolje på mygg.

Fjelltelt som har besøk av tre bjørner
Fjelltelt som har besøk av tre bjørner

Foto kreditering

Kan jeg spraye i terrenget og dermed forebygge nærgående bjørner?

Nei, det må du absolutt IKKE gjøre.

Som navnet tilsier er bjørnesprayen basert på et krydder. I små konsentrasjoner har krydderet samme effekt på bjørner som på mennesker. Både Norge og utlandet er det utallige eksempler på at bjørnen oppsøker steder som er blitt ‘krydret‘ med pepperspray. Bjørnesprayen har kun 1 – ét – eneste bruksområde. Bruksområdet er:

  • å stoppe et skinnangrep i det bjørnen løper mot deg
  • å stoppe et angrep i det bjørnen løper mot deg
  • å få slutt på en situasjon der bjørnen biter og klorer på deg
  • å få slutt på en situasjon der bjørnen biter og klorer på et annet menneske
  • å få slutt på en situasjon der bjørnen biter og klorer på et husdyr

Kort fortalt er bjørnesprayen en erstatning for skytevåpen.