Skytevåpen vs. bjørnespray

Skytevåpen og bjørnespray er to svært forskjellige verktøy. Som verktøy flest kreves det en kyndig bruker. Videre har begge verktøy sine fortrinn og sine ulemper. Ikke minst er det slik at det ene verktøyet ikke utelukker det andre. Bjørnespray har tre fortrinn framfor skytevåpen.

A.
Når prosjektilet fra et skytevåpen kommer ut av bjørnen har det fortsatt tilstrekkelig kraft til å skade mennesker. På sin ferd gjennom bjørnen kan prosjektilet ha endret retning. Videre kan prosjektilet ytterligere endre retning når det treffer bakken bak dyret. Bruk av skytevåpen i områder med mange mennesker kan medføre betydelig risiko for at mennesker får skuddskader. Eksempelvis brukt inne i en teltleir, ved hus og ved hytter.

B.
Avliving av et dyr på ’rødlisten’ medfører politietterforskning. I tillegg er det et potensial for at du kan bli ilagt en bot på en relativt høy sum.

C.
Bruk av skytevåpen krever opplæring og kontinuerlig trening over tid for å være et effektivt verktøy i en akutt nødssituasjon.