Er det spesielle situasjoner hvor skytevåpen er uegnet?

Inne i en teltleir eller mellom hus og hytter hvor det oppholder seg mange mennesker er ikke skytevåpen alltid det best egnede verktøyet for å løse en akutt nødssituasjon. Riflekula går i svært mange tilfeller tvers gjennom bjørnen.

Endre retning og skade flere
Rifleprosjektilet kan endre retning helt opp i 90 grader på sin vei gjennom bjørnen. Prosjektilet kan også rikosjere og endre retning når det treffer en stein etter å ha kommet ut av bjørnen. Under bjørnejakten 2011 i Sverige ble flere jakthunder skadet på denne måten. I en av videosnuttene fra USA fortelles det om en person som skjøt på en bjørn for å redde kameraten. Kameraten hadde bjørnen over seg og ble bitt og kloret på. Riflekulen endret retning på vei gjennom bjørnen og skadet kameraten slik at han fikk både bjørneskader og skuddskader. På steder hvor det oppholder seg mange mennesker er det klokt å bruke skytevåpen med varsomhet. Det kan være mennesker som du ikke kan se fordi de oppholder seg inne i hus eller inne i et telt.

Prosjetilet fra en rifle eller slugs fra en hagle kan endre retning etter å passert gjennom en bjørn og dermed skade menneser
Foto kreditering

Mellom deg og hytta
Er du på hyttetur på Svalbard sammen med mange andre kan du oppleve å få bjørnen mellom deg og hytta. Et annet moment er at det krever mye ferdighet og trening å håndtere en storviltrifle i en akutt nødssituasjon.