Har lest at det er bjørner som har oppsøkt steder hvor det er brukt pepperspray. Vil ikke si at det er særlig ønskelig

Lukten av mat tiltrekker seg bjørn. Dette gjelder også små konsentrasjoner av pepper. Dette er godt dokumenter i litteraturen om pepperspray / bjørnespray. Norske forskere som har brukt bjørnespray siden 1986 har også opplevd dette i Norge . Du kan lese om erfaringene til bjørneforsker Ole Jakob Sørensen om nettopp dette her

Bjørnespray er et verktøy som må brukes riktig

Bjørnespray er et verktøy som må brukes til det formålet det er beregnet på og på den måten det er laget for. Feil bruk av pepperspray fungerer mot sin hensikt. I januar 2012 finnes det så vidt TBT kjenner til ikke noe luktestoff for bjørn som har en virkemåte tilsvarende myggolje på mygg.

Fjelltelt som har besøk av tre bjørner
Fjelltelt som har besøk av tre bjørner

Foto kreditering