Politiets behovsprøving av bjørnespray

På samme måte som for skytevåpen må du kunne dokumentere et konkret og reelt behov. Ta kontakt med våpenkontoret som du tilhører å ta en prat med dem. Det er politiet som avgjør om du har tilstrekkelig behov til at de vil innvilge en søknad. Enn så lenge finnes det så vidt vi er kjent med ikke noe konkret regelverk eller retningslinjer hos politiet knyttet til bjørnespray.

Bruk av bjørnespray i næring

På Fastlands-Norge er det i hovedsak husdyreiere som i forbindelse med næring som har størst sjanse for å havne i en akutt nødssituasjon med bjørn. Det er også andre grupper som i forbindelse med næringsutøvelse har behov for å være forberedt på en akutt nødssituasjon med bjørn. Dette er det opp til politiet å vurdere på bakgrunn av det behovet du kan dokumentere. I næringssammenheng kan arbeidstilsynet, HMS-veiledere, arbeidsmiljøloven og fagforeningen være støttespillere i tillegg til fagmyndigheter slik som Statens Natur Oppsyn når du skal sende fram en søknad til politiet.

Turistbedrifter og bjørnespray

Det finnes turistbedrifter som eksempelvis benytter hunder, hester osv. i sin virksomhet og har behov for å være forberedt på akutte nødssituasjoner med bjørn for å kunne ta vare på både turister og husdyr.

Jaktprøvedommere for hunderaser med bjørneinteresse

Er du eksempelvis jaktprøvedommer for en hunderase som er kjent for å vise interesse for bjørn kan du ta kontakt med eksempelvis NJFF eller rasehundklubb og oppfordre dem til å kontakte politiet for å drøfte dette. Det vil da være eksempelvis NJFF eller rasehundklubben som på vegne av sine prøvedommere anskaffer bjørnespray for å beskytte sine jaktprøvedommere.

Svalbard, isbjørn og pepperspray

For Spitsbergen må du kontakte Sysselmannen på Svalbard.